Tietosuoja ja tietosuojaselosteet

Valokuva tietokoneen näppäimistöstä

Sivulle on koostettu Porin kaupungin tietosuojaselosteita. Uusia selosteita tullaan jatkossakin lisäämään sivulle. Kukin palveluntuottaja vastaa selosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Jos tietoja ei löydy suoraan sähköisestä palvelusta, voit lähettää omakätisesti allekirjoitetun tarkastuspyynnön Porin kaupungin kirjaamoon:

Porin kaupunki
Kirjaamo
PL 121
28101 Pori

Pyynnön tulee sisältää nimesi, yhteystietosi, henkilötunnuksesi sekä yksilöinnin haluamistasi tiedoista. Tarkastuspyyntöön vastataan kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Mikäli pyyntö on erityisen laaja tai monimutkainen, voidaan vastausaikaa jatkaa kahdella kuukaudella. Mikäli pyydettyjä tietoja ei toimiteta, annetaan asiasta kirjallinen todistus.

Porin kaupungille voi tehdä julkisuuslain mukaisen tietopyynnön sähköisesti. Tietopyynnöt pyritään käsittelemään viivytyksettä, ja kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa pyynnön saapumisesta. Laajempiin hakuihin varataan 30 päivän käsittelyaika.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevissa asioissa tulee olla yhteydessä Satakunnan hyvinvointialueeseen. Voit siirtyä Satakunnan hyvinvointialueen kotisivuille painamalla tästä.

Tietosuojaselosteet

Asuminen ja ympäristö

Jätteenkuljetusrekisteri
Kaupunkikehittäminen
Keskustan pysäköintiopastuksen rekisteri
Kiinteistöt tontit rakennukset luvat väestö kaavat varaus ja palaute
Kompostointirekisteri
Mittauspalveluiden toiminnanohjauksen rekisteri
Porin Veden tekstiviestijärjestelmän asiakasrekisteri
Porin Vesi
Pysäköinninvalvonnan rekisteri
Sähköinen kiinteistöjen huoltokirja
Ympäristö- ja terveysvalvontayksikkö
Ympäristöaiheisten tapahtumien tiedotus organisaatioille yhteystietolista
Ympäristö- ja kiertotalousaiheisten projektien ja tapahtumien tiedotuksen yhteystietolista

Hallinto ja päätöksenteko

Arvontojen osallistumisrekisteri
Asiakaspalvelu- ja palautealusta
Asianhallinta
Eettinen ilmoituskanava
Henkilöstöhallinnon rekisteri
Henkilöstökassa
Henkilökuntaa koskevien työhyvinvointikyselyjen rekisteri
Käyttöoikeus- ja pääsynhallintarekisteri
Matkustushallinnon rekisteri
Porin kaupungin henkilökuntaa koskevien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyjen rekisteri
Rekrytointi
Ruoka-aputoiminnan järjestäminen ja kehittäminen
Sidonnaisuusrekisteri
SuomiAreena Proggis
Sähköinen ajopäiväkirja
Sähköinen asiointi
Sähköinen asiointi / Electronic Services (ENG)
Taloushallinnon rekisterit
Tarkastustoimiston palautteet
Toimitilojen ylläpitopalveluiden toiminnanohjauksen rekisteri
Toimittaja- ja sidosryhmärekisteri
Työajanseurannan, tuntikirjauksen ja kulunvalvonnan rekisteri
Työturvallisuuden hallintajärjestelmä
Verkkosivut
Yhdistys- ja avustusasioiden tiedotus ja yhteystietolista

Kasvatus ja koulutus

Kansalaisopiston ja kesäyliopiston asiakasrekisteri
Kansalaisopiston matkalaskut
Kansalaisopiston oman auton käyttölupa
Kansalaisopiston opintosetelihakemukset
Nuorisopassi
Office 365 (Edupori)
Opetusyksikön Google-järjestelmä
Opetusyksikön käyttöoikeus- ja pääsynhallintarekisteri
Oppilashallinnon rekisteri
Palmgren-konservatorio musiikkikirjastojärjestelmä
Porin sivistyskeskuksen oppimisalustan käyttäjärekisteri
Varhaiskasvatusrekisteri
Varhaiskasvatuksen tietovaranto
Vauvojen värikylpy -asiakasrekisteri
Vauvojen värikylpy -ohjaajat

Kulttuuri ja liikunta

Kirjaston ajanvarausohjelma
Liikuntalaitosten sisäänpääsy- ja kulunvalvontajärjestelmän rekisteri
LinkedEvents-tapahtumatietokanta
Porin kaupunginkirjaston asiakasviestinnän rekisteri
Pori liikkuu-sovellus
Satakirjastojen asiakasrekisteri
Satakunnan Museon kerromuseolle.fi käyttäjärekisteri
Satakunnan Museon kokoelmahallintajärjestelmä
Satakunnan Museon kutsuvieras- ja sidosryhmärekisteri
Sivistystoimialan seurojen ja yhdistysten yhteystiedot
Taidemuseon E-kuva
Taidemuseon Muusa kokoelmatietokanta
Taidemuseon osoitteistot
Taidemuseon tutkimusarkisto
Tapahtumien osallistuja- ja asiakasrekisteri
Timmi-tilanvarausjärjestelmä

Sosiaali ja terveys

Henkilöverotus rekisteri
Iäkkäiden palveluiden järjestämisrekisterit
Iäkkäiden palveluiden asiakastietorekisteri
Terveys- ja sairaalapalveluiden potilas- ja asiakastietorekisteri
Sairaankuljetusten rekisteri

Työ ja yrittäminen

Kuntouttavan työtoiminnan paikkarekisteri
Työllistämisen tukitoimien asiakasrekisteri
Työllisyysjärjestelmä
Työmarkkinatukimaksuaineistot
Vat asiakas- ja valmennustyön arvioinnin tukijärjestelmä

Muut

Markkinointirekisteri
Ohjaustaverkossa.fi
Porin kaupungin keskitetyn kameravalvonnan rekisteri
Ruokapalvelun rekisteri
Satapelastus asiantuntijoiden kokemukset onnettomuuksien ehkäisystä
Satapelastus ensihoidon ja ensivastetoiminnan henkilörekisteri