Satakunta on toukokuun alussa siirtynyt perustasolle, mutta rajoitusten keventämistä toteutetaan edelleen maltillisesti ja porrastetusti.
Sivistyslautakunta päätti toiminta-avustuksista sekä liikuntaan, nuorisotoimintaan että kulttuuriin. Uusien periaatteiden mukaisia toiminta-avustuksia jaettiin nyt ensimmäistä kertaa. Näiden kolmen toiminta-avustuksen yhteenlaskettu avustussumma on noin 500 000 euroa.
Kauppatorin uudistaminen aloitetaan uuden arkkitehtonisesti näyttävän torirakennuksen toteuttamisella. Torirakennuksen rakentamisen on tarkoitus alkaa lokakuussa 2021 ja valmistua kesäkuussa 2022. Nykyisen torirakennuksen purkaminen tapahtuu kesäkauden jälkeen elo-syyskuussa.
Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointieroja selvittävässä hankkeessa etsitään uudenlaisia innovatiivisia toimintamalleja tiedolla johtamiseen. Hankkeen etenemisessä on saavutettu nyt merkittävä edistysaskel.
Porissa on kevään aikana tehty useita rottahavaintoja. Rotat ovat tuhoeläimiä, jotka voivat tehdä vahinkoa kiinteistöjen rakenteille, saastuttaa elintarvikkeita ja levittää tarttuvia tauteja. Jokainen voi osallistua rottien torjuntatyöhön arjen pienillä teoilla.
Porissa käynnistetään liikuntapaikkasuunnitelman laatiminen tuleville vuosille. Suunnitelmassa määritellään kaupungin liikuntapaikkaverkoston laajuus ja hoitotaso sekä selvitetään liikuntapaikkojen nykytilaa, käyttöä ja kehittämistoiveita. Asukkaat, liikuntaseurat, kuntapäättäjät ja kaupungin henkilöstö otetaan mukaan suunnitelman laatimiseen.
Yrjönkadulla sijaitseva palvelupiste Porina on suljettuna helatorstaina 13. toukokuuta sekä perjantaina 14. toukokuuta. Myös Porin Linjojen asiakaspalvelu ja kassapalvelut ovat kiinni.
Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely) on käynnissä. Siinä arvioidaan hankkeen vaikutukset sekä ympäristöön että ihmisiin (sosiaaliset vaikutukset). Aiheesta laadittuun kyselyyn voi vastata toukokuun loppuun asti.
Subscribe to feed