Jätehuoltojaosto hyväksyi jätetaksat 7. joulukuuta pitämässään kokouksessa. Jätetaksat astuvat voimaan 1.1.2023. Jätemaksuilla katetaan kaikki kustannukset, joita aiheutuu jätehuollon toteuttamisesta. Lisäksi maksulla katetaan myös lakisääteinen kunnan jätehuoltoviranomaisen toiminta. Jätehuoltojaosto hyväksyi samassa kokouksessa myös jätehuoltomääräykset, jotka astuvat niin ikään voimaan 1.1.2023. Jätelakiin perustuvien muutosten tavoitteena on lisätä jätteiden lajittelua ja kierrätystä.
Jokikeskus-hankkeen toisen vaiheen rakentaminen on täydessä vauhdissa, mutta alueen lopullista ulkoasua voi olla työmaan keskeneräisyyden vuoksi vielä vaikeaa hahmottaa. Uuden 3D-videon avulla kaupunkilaisilla on nyt mahdollisuus päästä tutustumaan Jokikeskuksen ensimmäisen ja toisen vaiheen uudistuksiin hyvissä ajoin etukäteen.
Porin kaupunki etsii haastateltavaksi Poriin tämän vuoden aikana muuttaneita henkilöitä. Muuton syy voi olla mikä tahansa ja henkilöitä haetaan eri lähtökohdista.
Porin keskustan liikenneverkkosuunnitelmassa määritetään kaikkien liikennemuotojen tavoiteverkot ja se tulee toimimaan pitkän aikajänteen ohjenuorana katujen tarkemmassa suunnittelussa.
Noormarkun Teerikallion odotetut omakotitontit ovat nyt haettavissa kaupungin sähköisessä karttapalvelussa. Tontit ovat reilun kokoisia ja ne sijaitsevat poikkeuksellisen upealla metsäisellä kallioalueella. Teerikallion tonttien lisäksi haettavana on myös kysytyltä Klasipruukin alueelta vapautunut omakotitontti.
Maksuton ruokailu koulujen kesälomien aikana on järjestetty jo neljänä kesänä Porin kaupungin myöntämän avustuksen tukemana. Näin tullaan tekemään myös vuonna 2023. Lisäksi kesäruokailutoiminnan vakiinnuttamiseksi palkataan määräaikainen koordinaattori.
Poria halutaan johtaa strategian mukaisesti tulevaisuudessa ajantasaisen tiedon pohjalta. Tämän mahdollistamiseksi tiedolla johtamisen työkalujen käyttöönottoa kehitetään. Uutena menetelmänä kaupunki hyödyntää Hypercellin palvelua, jonka avulla ihmisvirtojen liikehdintää voidaan mitata Porin kärkikehityskohteissa.
Porin Palveluliikelaitoksen johtajan virka oli julkisesti haettavana 7. – 21.11.2022. Porin kaupunginhallitus päätti 5. joulukuuta pidetyssä kokouksessa asettaa Palveluliikelaitoksen johtajan viran täyttämistä varten haastatteluryhmän sekä kutsua haastatteluun seitsemästä virkaa hakeneesta henkilöstä neljä hakijaa.
Subscribe to feed