Organisaatio

Valokuva kaupungintalosta

Kaupungin päätöksenteosta vastaa poliittinen organisaatio.

Porin kaupunkikonserni jakautuu sisäiseen ja ulkoiseen konserniin. Sisäiseen konserniin kuuluvat toimialat ja liikelaitokset. Osa niistä toimii yli kuntarajojen. Ulkoiseen konserniin kuuluvat osakeyhtiöt, säätiöt ja muut konserniyhteisöt. Porissa, kuten useimmissa suomalaisissa suurissa kaupungeissa, merkittävä osa palvelutuotantoa on nykyisin järjestetty tapahtuvaksi yhtiö- tai muussa yhteisömuodossa.