Jätehuolto

Asuinkiinteistöjen, vapaa-ajan asuinkiinteistöjen ja kunnan palvelu- tai hallintotoiminnan kiinteistöjen on kuuluttava kunnan jätehuoltojärjestelmään.

Porin seudun jätehuoltojaoston alueella (Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Siikainen, Ulvila) on käytössä kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus. Sekalaisen yhdyskuntajätteen kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen järjestämisestä vastaa kiinteistön haltija ja erilliskerättävien kierrätyskelpoisten jätteiden kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen järjestämisestä vastaa kunnallinen jätehuoltoyhtiö Keräämö Oy. Myös saostus- ja umpisäiliölietteiden tyhjennyksestä vastaa kiinteistönhaltija.

Keräämö Oy:n palveluihin kuuluvat Hangassuon jätekeskuksen, lajitteluasemien ja kierrätyspisteiden ylläpito, vaarallisen jätteen vastaanotto, pakkausjätteiden kuljetukset, poistotekstiilin keräys sekä neuvonta kierrätystä koskevissa asioissa, neuvonta@keraamo.fi tai puh. 044 701 2500. Lisäksi keväällä 2024 biojätteen kerääminen asuinkiinteistöiltä.

Porin seudun jätehuoltojaosto toimii alueellisena jätehuoltoviranomaisena. Jätehuoltoviranomaisella on erillinen rooli jätehuollon järjestäjästä (Keräämö Oy) ja ympäristönsuojeluviranomaisesta (ympäristövalvonta).