Taiteen perusopetus

Lasten ja nuorten kaupunkina Pori tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet harrastaa ja opiskella taiteen eri lajeja. Porissa voi opiskella kuvataiteen, käsityön, musiikin ja tanssin taiteen perusopetusta.

Taiteen perusopetus on koulun ulkopuolista, ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteen alojen opetusta. Opintojen aloittaminen ei edellytä aikaisempaa kokemusta tai välineistöä, lapsen oma kiinnostus taiteen alaa kohtaan riittää. Taiteen perusopetus etenee tavoitteellisesti tasolta toiselle ja antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään sekä hakeutua alan jatko-opintoihin.

Taiteen perusopetusta annetaan sekä yksityisissä että kaupungin ylläpitämissä oppilaitoksissa joko yleisen tai laajan oppimäärän mukaan. Opetushallitus on luonut oppimäärien opetussuunnitelmien perusteet, joita oppilaitokset noudattavat. Porin kaupunki myöntää oppilaitoksille hakemusten perusteella luvan antaa taiteen perusopetusta. Taiteen perusopetuksesta säädetään laissa (633/1998) ja asetuksessa (813/1998).

Taiteen perusopetusta Porissa antavat seuraavat oppilaitokset.

Kuvataide

Käsityö

Musiikki


Tanssi