Poikkeamisen ja suunnittelutarveratkaisun hinnasto ja palautusohje

Poikkeamispäätöksistä ja suunnittelutarveratkaisuista perittävät maksut.
KV 24.03.2014, § 35
Poikkeaminen MRL 171 §
– kielteinen päätös
470 €
230 €
Suunnittelutarveratkaisu 137 §
– kielteinen päätös
470 €
230 €
Viranomaisen suorittama naapureiden kuuleminen (MRL 137 §, 171 §, MRA 86 §)
– naapuria kohti
70 €
Kunnallisen ilmoituksen julkaiseminen (lehtikuulutus)
– peritään todelliset kuuluttamis- ja ilmoittamiskulut lisättynä 100 € suuruisella käsittelymaksulla
Yksityisille henkilöille annettavat viranomaislausunnot
– lausuntoa kohti
150 €
Kuulemis- ja kuulutuskustannukset peritään välittömästi, kun toimenpide on tehty. Maksut määräytyvät hakemuksen saapumispäivänä olevien maksuperusteiden mukaan.