Rakennusjärjestys

Voit siirtyä Porin kaupungin rakennusjärjestykseen painamalla alla olevasta linkistä.

Porin kaupungissa on noudatettava tämän rakennusjärjestyksen määräyksiä maankäyttö- ja rakennuslain ja –
asetuksen sekä muiden maankäyttöä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten lisäksi, mikäli oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa ei ole asiasta toisin määrätty.