Jätteiden polttaminen

Asukkailta kerättävä seka- ja energiajäte kuljetetaan poltettavaksi sähköä ja kaukolämpöä tuottaviin voimalaitoksiin. Omatoiminen jätteenpoltto on kielletty.

Mitä saa polttaa takassa tai lämmityskattilassa?

Kodin umpinaisissa tulipesissä (takka, kiuas, lämmityskattila) saa polttaa puhdasta kuivaa puutavaraa. Ensisijaisesti käytetään kuivassa säilytettyjä polttopuita. Puhdas puutavara tarkoittaa, että maalattua, lakattua tai muutoin käsiteltyä puutavaraa ei saa laittaa kodin tulipesään ollenkaan. Umpinaisessa tulipesässä saa polttaa esimerkiksi puhtaita kuivia trukkilavoja.

Mitä saa polttaa ulkona?

Puutarhan hoidossa syntyviä risuja ja oksia saa polttaa avotulella haja-asutusalueella, mikäli sääolosuhteet ovat polton kannalta suotuisat. Tuuli levittää avotulta. Alkusammutusta varten on varattava vesiämpäreitä tai -letku avotulen lähelle.

Pelastuslaitokselle on tehtävä poltosta ilmoitus, etteivät he aiheetta saavu paikalle sammuttamaan tulipaloa. Metsäpalovaaran aikana avotulen käsittely on ehdottomasti kielletty. Avotulta ei saa jättää vartioimatta!