Kimppa-astiat

Perusta jäteastiakimppa naapurisi kanssa ja puolita jätekustannukset.

Naapurit voivat sopia keskenään yhteisen jäteastian käyttämisestä. Yhteisastia voi olla esimerkiksi seka-, bio- ja muovipakkausjätteelle. Kysy jätteenkuljetusyritykseltäsi vaihtoehtoja ja neuvottele naapuriesi kanssa!
Yhteisen jäteastian käytöstä on tehtävä ilmoitus Porin seudun jätehuoltojaostolle (Pomarkussa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle). Ilmoituksen pääset tekemään jätehuoltoviranomaisen sivujen lomakkeiden avulla täältä.

Uusi jätelaki edellyttää, että biojäte lajitellaan myös omakotitaloissa yli 10 000 asukkaan taajamissa viimeistään kesällä 2024. Porin seudulla tämä tarkoittaa yhteistaajamaa, joka muodostuu Porin, Ulvilan, Nakkilan ja Harjavallan taajama-alueista. Voit aloittaa biojätteen lajittelun jo nyt lajittelemalla biojätteet omaan jäteastiaan tai kompostoimalla ne. Omakotiasujalle biojätteen lajitteluun hyvä ratkaisu on naapuruston yhteinen biojäteastia eli kimppabioastia.

Biojätteen lajittelu kannattaa!

Biojätteen lajittelu on todellinen ympäristöteko. Kun biojäte kerätään erilleen sekajätteestä, sekajätteen polttokelpoisuus paranee ja biojätteen sisältämät ravinteet ja materiaali saadaan hyötykäyttöön. Erilliskerätystä biojätteestä voidaan valmistaa esimerkiksi multaa, maanparannusainetta, biokaasua tai bioetanolia. Toinen vaihtoehto biojätteen käsittelyyn lajittelun jälkeen on asianmukainen kompostointi omassa tai naapurien kanssa yhteisessä kompostorissa. Kompostoinnista tulee ilmoittaa jätehuoltoviranomaisen kompostointirekisteriin vuoden 2023 alusta.

Voit tilata naapureiden kanssa yhteisen kimppabioastian jätteenkuljetusyritykseltä. Voit hankkia kimppa-astian myös esimerkiksi seka ja muovipakkausjätteelle. Kimppa-astian osakkaat voivat jakaa laskun keskenään ja näin säästää jätehuoltokuluissa. Kun biojäte kerätään erilleen sekajätteestä, voi sekajäteastian tyhjennysväliä pidentää.


Tyhjennysvälin pidentämisestä on toimitettava ilmoitus (8 vko) tai poikkeamishakemus (12 vko) Porin seudun jätehuoltojaostolle. Tämän jälkeen voit ottaa yhteyttä jätteenkuljetusyritykseen ja sopia uudesta tyhjennysaikataulusta. Poikkeamishakemuksesta tulee odottaa hyväksytty päätös.