Itä-Porin asukastilaisuuden yhteenveto

Itä-Porin asukastilaisuus järjestettiin Itätuulen oppimis- ja liikuntakeskuksessa 18.10.2023. Koululle saapui paljon Itä-Porin asukkaita, yli 100 henkilöä. Tilaisuuden tarkoituksena oli saada asukkailta näkemyksiä Itä-Porin tilanteesta, vastata heidän kysymyksiinsä ja edistää tiedon ja ymmärryksen lisäämistä sekä asukkaiden että kaupungin edustajien kesken.

Alussa kaupunginjohtaja Lauri Inna alusti yhteisesti niin yleisesti Porin kaupungin kuin Itä-Porinkin tulevaisuuden näkymistä. Alustuksen jälkeen kolme keskusteluryhmää käynnistyi, ja asukkaat jakautuivat niihin. Keskustelun vetäjät vaihtoivat ryhmiä, jotta jokainen ryhmä pääsi osallistumaan kaikkiin keskustelunaiheisiin. Lisäksi nuorille järjestettiin oma keskustelu yhteisötila Salongissa.

Asukastilaisuuden keskusteluaiheet olivat:

Asukkailta kysyttiin etukäteen toiveita käsitellyistä teemoista ja eniten asukkaita huolestuttaa puistoalueiden kunto. Muutkin teemat nousivat esiin asukkailta. Seuraavassa on kerrottu tiivistetysti teemakeskusteluissa esiin nousseet asiat ja kysymyksiin selvitetyt vastaukset. Toiveet ja ehdotukset on viety tiedoksi kaupungilla kyseisistä asioista vastaaville tahoille. Joihinkin asioihin on saatu jo heti vastaus tai tehty toimenpiteitä, jolloin ne on kerrottu kyseisen kohdan alla.

1. Yhteisötila/Yhteisöllisyys

Keskustelussa yhteisötiloista ja yhteisöllisyydestä oli mahdollisuus vapaasti esittää ideoita siitä, miten Itä-Poria voitaisiin tällä saralla kehittää. Osa näistä ideoista korosti vapaaehtoisten tärkeyttä yhteisöllisyyden edistämisessä.

  • Lapsille satujumppaa, talviriehoja  
  • Perhekahvila: lapsiperheet pääsisivät kohtaamaan toisiaan, myös iltaisin 
  • Jumppaa/kerhotoimintaa lapsille ja lapsiperheille 
  • Nuorten mopotapaamiset turvalliselle alueelle  
  • Skeitti ja skuutti parkkeja  
  • Iäkkäiden liikuntamahdollisuus: jumppaa koululle, kesäisin puistoon 
  • Lenkkikerho  
  • Digineuvontaa joka viikko  
   • Vastaus: kirjasto on velvoitettu digineuvontaan. Sieltä voi käydä kysymässä ja tarvittaessa voi varata ajan neuvontaan. 
  • Asukastupaa ei ole, nyt ei ole mitään tilaa iäkkäille. Saisi tehdä käsitöitä, leipoa, pelata bingoa 
  • Kaivataan tilaa, jossa voisi päivittäin käydä, yhdessä oloa päiväsaikaan 
  • Koulun liikuntasali laajempaan käyttöön, esimerkiksi saliin matalan kynnyksen liikuntavuoroja (esimerkiksi sulkapallo)  
  • Eri ikäisten kanssa kohtaamisia, keskusteluhetkiä 
  • Yhdessä laulamista  
  • Taidenäyttelyitä (esim. lasten tuotoksia esille) 
  • Puistojumppaa, keppijumppaa 
  • Tanssia, laulua 
  • Kerhoja lapsille, ehkä jotain mihin osallistua myös isovanhempien kanssa  
  • Lautapeli-illat, bingoillat 
  • Leffaillat 
  • Kansalaisopiston tarjoamaa toimintaa lähistölle (kursseja toivotaan iltaisin koulun tiloihin) 
  • Yhdistykset pitämään erilaisia opastuksia 
  • Käsityöillat tai muut tapahtumat 
  • Työpajoja: kotitalousluokat käyttöön, vanhempi väestö voisi jakaa tietoa nuoremmille, yhteisiä ruokakursseja esimerkiksi näin teet terveellisiä välipaloja 
  • Askartelua  
  • Avointa yhdessä olemista, 15min tietoiskuja milloin mistäkin 
  • Pihajuhlat 
  • Pihapelejä 
  • Bändi-illat 
  • Kirppistapahtumia 
  • Kuoro 
  • Myyjäiset / markkinat 
  • Matalan kynnyksien tapaamisia, keskustelutilaisuuksia 
  • Karaoke,  
  • Tietovisat 
  • Joulun aikaan joululauluiltamia 
  • Yhteisötila Salonki: yhdistyksille käyttöön ilmaiseksi 
  • Koulun sali yhdistyksen seuroille ilmaiseksi tai edullisemmin: etusijalla Itä-Porin alueen seurat ja yhdistykset  
  • Tällä hetkellä koetaan, ettei vuoroja ole saatavilla 
  • Ehdotettiin asuinalueiden parlamenttien muodostamista  
  • Vapaaehtoisten tarve tiedostetaan  
  • Tapahtumia Himmeliin, esimerkiksi avoimet ovet hyvinvointitapahtuma, vesijumppaa  
  • Asukasyhdistykset tarvitsevat kokouspaikan 
  • Asukastupa takaisin 
  • Miten suomi toisena kielenä ihmiset mukaan toimintaan?  
  • Lukitukset ja avaimet, ketkä ovat vastuussa, mistä saada ja viedä avain? 
  • Tilojen käytön maksullisuus / maksuttomuus. Mihin vedetään raja, että kuka voi käyttää tiloja veloituksetta ja kenelle tilojen käytöstä tulisi maksu.  
  • Viestintä. Toivotaan parempaa viestintää asuinalueen tapahtumista.  

2. Puistot ja liikuntapaikat

Puistojen ja liikuntapaikkojen keskustelussa nousi esiin neljä teemaa: valaistus, lähiliikunta, puistoalueet ja muu ympäristö. Kaupungin henkilöstö vastasi parhaimpansa mukaan asukkaita askarruttaviin kysymyksiin ja huolenaiheisiin.

  • Leikki- ja liikuntapaikoille olisi tarve saada lisää valoja.
   • Vastaus: Haasteena investointimäärärahat, jotka antavat rahaa yhdelle puiston valaistukselle vuodessa. Koivulan- ja Pirkanpuiston valaistustoiveet kirjattiin leikkipaikkojen valaistustarvelistaan.
   • Vastaus: Kuntoratojen valoja ollaan vaihtamassa kirkkaampiin ja kestävämpiin led -valoihin, mutta työ on iso.
   • Vastaus: Kaikkia puistopolkuja on mahdoton saada valaistuksi, koska prioriteettina on se, löytyykö läheltä kuntorataa ym. Puistopolkuja on todella paljon ja niitä on hyödynnettävä valoisaan aikaan.
  • Pelikentille kaivataan syöttöpenkkejä ja toivotaan, ettei maaleja laitettaisi lukkoon, jotta talvisinkin pääsisi pelaamaan.
   • Vastaus: Syöttöpenkit laitetaan harkintaan. Nurmikentille ei kuitenkaan voi mennä märillä keleillä.
  • Sampolan valaistulla ulkopolulla on huonokuntoinen rata, varsinkin Mastojentien suuntainen osa kuntopolusta on liukas syksyllä. Valituksia on tullut, mutta mitään ei ole tapahtunut.
   • Vastaus: Laitetaan tämä asia muistiin ja tehdään parhaamme.
  • Milloin saadaan ulkojää?
   • Vastaus: Pakkasten tultua rakentuu Lemmikinpuistoon häkkihiekkakentälle.
  • Saako Itätuulen kirjastosta vuokrata liikuntavälineitä?
   • Vastaus: Kyllä saa. Isommat välineet, esim. sukset, saa vuokrattua pääkirjastolta.
  • Ei ole kunnon jalkapallokenttää, huoltorakennus tehty kaupungin avustuksella 2000-luvun alussa, mutta kenttää odotettu 20 vuotta.
   • Vastaus: Asia tiedostetaan ja Karhufutiksen kanssa on keskusteltu. Ensi vuoden investointibudjettiin on esitetty raha yleissuunnitelmaan, joka on tarkoitus toteuttaa vuonna 2026.
  • Kaivataan enemmän liikuntamahdollisuuksia aikuisille. Lapsille mahdollisuuksia on paljon.
   • Vastaus: Kaupungilla on tällä hetkellä tekeillä poikkihallinnollinen liikkumisohjelma, jonka on tarkoitus valmistua syksyn 2023 aikana. Ohjelmassa käsitellään sitä, miten voitaisiin edistää liikkumista kaupungissa, myös liikuntapalveluiden näkökulmasta. Ohjelmassa on myös alueellinen näkökulma, esimerkiksi nimikkoliikunnanohjaaja kaikille alueille, jolle voisi esittää toiveita.
  • Toivotaan kuntoilurataa ikäihmisille.
  • Viheralueet ovat valitettavasti koko ajan roskaisempia.
  • Yleisesti alueelle toivotaan lisää monilajista puustoa, etenkin kukkivia puita. Toivotaan myös, että poistettaessa tuodaan aina uusi puu tilalle.
  • Radioasemanpuisto
   • Saisiko alueelle mopomiittipaikan, koska päristely häiritsee? Aluetta voisi muutenkin kehittää enemmän käyttöpuistoksi, rakentamalla sinne esimerkiksi frisbeegolf -radan.
    • Vastaus: Radioaseman puiston yleissuunnitelmaa on voinut käydä kommentoimassa lokakuun loppuun asti.
   • Ulottuuko Radioasemanpuiston suunnitelma parkkipaikalle ja jalkapallokentälle asti?
    • Vastaus: Suunnitelmassa on huomioitu parkkeeraus ja liikennesuunnitelmat, myös skeittaus ja skuuttaus merkitty suunnitelmaan minigolfradan läheisyyteen. Alueen suunnitelman punainen lanka on yhdistää Väinölän ja Sampolan aluetta. Ohjelman visiona on, että Radioasemanpuistosta tulisi laajemminkin kaupunkilaisia houkutteleva paikka.
   • Koskeeko suunnitelma-alue viljelypalstoja?
    • Vastaus: Koskee osittain, ne saattavat hieman muuttua.
   • Onko Radioasemanpuistoon tulossa lisää ulkoliikuntapaikkoja?
    • Vastaus: Suunnitelmassa alueelle on osoitettu mm. kuntoportaat ja skeitti/skuuttirata.
   • Suunnitelmaa kiiteltiin rohkeudesta ja toivottiin, että se voidaan toteuttaa.
  • Onko Lukkarinsannan leikkipaikkoihin tulossa parannusta?
   • Vastaus: Ei näillä näkymin, koska muut paikat menevät huonokuntoisuudessaan Lukkarinsannan leikkipaikkojen ohi.
  • Olisiko Ilminpuistoon mahdollisuutta saada ilmoitustaulua, jonka avaimet saisi kirjastolta?
   • Vastaus: Ilmoitustaulu luvattiin ja se tulee puistoon viimeistään vuoden 2024 aikana.
  • Mikä on Sammonpuiston tilanne? Kaupunkia on pyydetty muuttamaan puistoalue pysäköintialueeksi.
   • Vastaus: Pyyntö ei ole menossa läpi. Sen sijaan Sammopuiston saneeraus alkaa vuonna 2025. Ainonpuisto saneerataan vuonna 2024. Näiden puistojen saneerausjärjestys vaihtui, koska investointimäärärahoja pienennettiin. Ainonpuiston kunnostuksen jälkeen tavoitteena on, että puistoa hoidetaan intensiivisemmin.
  • Parkkipaikkojen ja kauppojen läheisyydessä olevaa kasvillisuutta tulisi parantaa, jotta ympäristön viihtyisyys paranisi.
   • Vastaus: Haasteena on kaavoitus; miten kaavoitetaan tontteja ja paljonko jätetään alueita istutuksille? Tavoitteena on kuitenkin lisätä puiden määrää koko kaupungissa ilmastovaikutusten edistämiseksi.
  • Mihin puiden kaatopäätökset Koivukujalla perustuvat?
   • Vastaus: On mahdollista, että asukkaat ovat toivoneet kaatoa.
   • Kun kaatopäätös perustuu kunnossapitopäätöksiin, perusteita voi kysyä Ismo Ahoselta, ismo.ahonen@pori.fi
  • Toivotaan hiekkapoluille sepeliä.
  • Jalankulkutie koululle pitäisi pitää puhtaana lehdistä ja sohjosta.
  • Hillervontie on tukossa, kun molemmin puolin teitä on pysäköity autoja.

3. Turvallisuus

Turvallisuuskeskustelujen rungoksi oli valittu kolme aihealuetta, jotka olivat liikenne, nuoret ja eri paikoissa näyttäytyvä levottomuus. Lisäksi neljänneksi aiheeksi muodostui toiminta- ja asuinympäristöt. Itä-Pori on laaja-alue ja yhteenvetoa lukiessa on hyvä huomioida eri asuntoalueiden eroavaisuudet.

 • Huolenaiheina olivat liian kovat ajonopeudet, tunnistetut vaaralliset risteykset, mopojen aiheuttama melu ja kokoontumispaikat, sähköpotkulautojen käyttö sekä niiden pysäköinti liikkumista haittaaviin paikkoihin. Liikenteen ja mopojen melu on suurin kesällä. 

  Kehitysesityksinä todettiin poliisin valvonnan, hidasteiden ja liikennemerkkien lisäämistä, katujen pintojen parantamista, mopojen ja mopoautojen pääsyn estämistä urheilukentille, risteysalueilla olevien näköesteiden/kasvillisuuden poistamista, katuvalojen lisäämistä ja käyttöaikojen sovittamista toimintaan sopivaksi (milloin ovat päällä ja kuinka monta katulamppua). Lisäksi arvioitiin liikennesuunnittelun keinoja epäkohtien poistamiseksi sekä jokaisen kansalaisen tahtoa ja taitoa noudattaa liikennesääntöjä (jalankulkijat, pyöräilijät, autoilijat). Toivottiin myös lisää turvaliivien ja heijastimien käyttöä. 

  Ainakin yhteen konkreettiseen toiveeseen on luvassa parannusta heti ensi vuonna: Puinnintielle tulee jalankulku- ja pyörätie sekä katuvalosaneeraus. 

 • Huolenaiheina oli koulureittien turvallisuus, nuorille osoitettujen toiminta- sekä muiden paikkojen vähäisyys. Lisäksi keskusteltiin siitä, miten nuoret voivat, miten heitä kannattaa kohdata sekä mistä nuoret voivat saada apua sitä tarvittaessa. Nuoret myös kokoontuvat iltaisin koulujen ja vastaavien alueelle, ja nuoria saapuu myös muilta Porin alueilta. 

  Kehitysesityksinä todettiin, että aikuisten pitäisi puuttua aktiivisemmin nuorten tekemisiin ja luoda/lisätä näin välittämisen tunnetta, samoin pitäisi saada lisää tekemistä sekä lisätä esim. ankkuritoimintaa alueella. Positiivisena asiana koettiin uuden infrastruktuurin rakentaminen ja liikekeskus, joka on vaikuttanut myös nuorten viihtyvyyteen. 

 • Huolenaiheina olivat näkyvämpi huumeiden käyttö ja tarjoaminen/myynti yhä nuoremmille henkilöille. Kesäisin esiintyvä levoton ja jopa irstas käyttäytyminen, joka on huono esimerkki nuorille sekä lapsille. Lisäksi osa vanhuksista tuntee olonsa turvattomaksi esimerkiksi mennessään iltaisin kauppaan. 

  Kehitysesityksinä tuli esille se, että päiväkotien, koulujen, nuorisotilojen ja urheilupaikkojen välittömässä läheisyydessä ei ole päihteidenkäyttäjien tukialueita. Nämä olisivat ns. huumeista ja muista päihteistä vapaita alueita. Lisäksi toivottiin aktiivisempaa ja näkyvämpää puuttumista huumeiden käyttöön. Toisaalta todettiin, että jokaisella on oikeus kaupunkitilaan. 

 • Huolenaiheina olivat nuorisotilojen vähäisyys ja eräillä viheralueilla esiintyvä laaja päihteiden käyttö. Kun alueella tehdään rakennus- ja kunnostustöitä niin ne pitäisi järjestää turvallisesti ja tarvittaessa järjestää esim. liikenteenohjausta. Himmelin pelättiin muodostuvan ilkivallan kohteeksi. Katujen auraus tai auraamattomuus herätti myös keskustelua. 

  Kehitysideoina toivottiin, että puistonpenkkejä ei poisteta vaan ne jätettäisiin alueille. Näin esimerkiksi liikuntarajoitteiset voisivat levähtää niissä kävelylenkkien aikana. Positiivisina havaintoina oli viheralueiden runsaus. Samoin toivottiin, että uudesta puistoalueesta tulee sellainen, että kaikki voivat olla siellä turvallisesti.  

4. Mikä v***ttaa Itä-Porissa?

Nuoret jakoivat useita toiveita asioista, joita he haluaisivat Itä-Porin alueella kehitettävän. Lisäksi esiin nousi asioita, jotka Itä-Porissa v***ttaa. Nuoria oli paikalla 25.

  • Nuorille ilmaisia matkoja bussiin
   • Vastaus: Nuorisopassissa on aiemmin ollut ilmaisia bussimatkoja, mutta teknisen muutoksen myötä tuli tekninen ongelma, jota selvitetään parhaillaan.
  • Kasin aamut!! 
  • Tukiopetusta enemmän! 
  • Koulussa enemmän apua 
  • Netti ei aina toimi (alue) 
  • Palveluihin liian pitkät jonot 
  • Asumiseen apua, Asumistukeen ja arjen hoitamiseen apua enemmän 
  • Elämisen kallis hinta! 
  • ENEMMÄN ILMAISIA ÄMPÄREITÄ!!! 
  • Sokerittomat energia- ja muut juomat 
  • Väinölässä ei ole kauppaa 
  • Liian vähän S-marketteja 
  • Nuorille järjestettäisiin turnauksia (pesäpallo, jalkapallo yms. höntsäpelit) 
  • Insomnia ei ole Porissa vaan Ulvilassa 
  • Kiusaaminen 
  • Negatiiviset huutelut 
  • Ilmaisia tapahtumia ei ole 
  • Sampolassa liian vähän tekemistä nuorisotilan lisäksi!! 
  • Liian vähän hengailupaikkoja 
  • Ei ole grillauspaikkaa Sampolassa 
  • Puistojen vähäinen määrä, ei ole penkkejä eikä katoksia 
  • Katuvalojen vähäinen määrä 
  • Liian vähän roskiksia 
  • Roskaaminen 
  • Jääkenttä ajoissa valmiiksi 
  • Ulkona pistorasioita enemmän 
  • ROADMANIT!! 
  • Ei ole ulkoskeittiparkkia (Sampola) 
  • Pyörätelineet liian kaukana isoissa kaupoissa 
  • Jankuttaminen 
  • Opiskelija-alennukset liian pieniä