Lomakkeet

Sekajäteastian pidennetty tyhjennysväli

Sekajäteastian tyhjennysväliä on mahdollista pidentää, mikäli biojäte erilliskerätään tai kompostoidaan
ja hyötyjätteet lajitellaan asianmukaisesti. Pidennetty tyhjennysväli on 8 tai 12 viikkoa.
Biojätteen kompostoimisesta tehdään lisäksi erillinen kompostointi-ilmoitus.

Yhteisastiailmoitus

Jätteiden keräämiseen voi käyttää yhteistä jäteastiaa naapurin kanssa. Yhteisastian käyttöönotosta tai yhteisastiajärjestelyn purkamisesta ilmoitetaan samalla lomakkeella. Lomake tulostetaan ja allekirjoitetaan.

Kompostointi-ilmoitus

Kompostointi-ilmoituslomakkeella asukkaat voivat ilmoittaa tiedot biojätteen pienmuotoisesta kompostoinnista kiinteistöllä kompostointirekisteriin.

Sekajäteastian tyhjennysten keskeytysilmoitus

Lomakkeella ilmoitetaan jätehuoltoviranomaiselle yli 12 kuukautta kestävästä jätteenkuljetuksen keskeytyksestä. Jätteenkuljetus voidaan keskeyttää ainoastaan silloin, kun kiinteistöä ei käytetä lainkaan asumiseen tai oleskeluun.