Kasvatus ja koulutus

Porissa alkaa keväällä nuorille suunnattu toiminta, jossa nuorten hyvinvointia pyritään edistämään mopojen korjaamisen ja laittamisen yhteydessä moottoripajassa.
Porin kaupungin kulttuuri- ja liikuntapalveluissa tehty kokeilu Maksa mitä haluat -päivästä oli onnistunut. Hyvän vastaanoton saanut tapahtumapäivä toteutetaan uudelleen ensi kuussa.
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä vähenee kesällä oleellisesti ja päiväkotien toiminta mitoitetaan vanhempien ilmoitusten perusteella. Mahdollisista varhaiskasvatustarpeen muutoksista on ilmoitettava viipymättä. Heinäkuun peruuttamatta jääneistä hoitopaikoista aletaan tänä vuonna periä maksua.
Porin kaupunki aloittaa Mölkky-pelin ympärille rakentuvan yhteistyön peliä valmistavan porilaisen Tactic Games Oy:n kanssa. Yhteistyön aluksi jokaiseen Porin peruskouluun toimitetaan Mölkky-pelejä oppilaiden käyttöön. Toukokuussa Porin kouluissa valtakunnallista Unelmien liikuntapäivää vietetään Mölkkyä pelaamalla.
Lapset äänestivät ahkerasti Porin kaupungin järjestämässä lasten vaalissa. Ääniä annettiin yhteensä 1561 ja voittajaksi nousi uimahyppyä tekevä karhu 391 äänellä.
Porin kaupungin avointen päiväkotien leikkitoimintaan toteutetaan haku toimikaudelle 3.9.2019–31.5.2020. Haku koskee 2–5-vuotiaita lapsia. Hakuaika on 15.4.–30.4.2019.
Eduskuntavaalien varsinaista vaalipäivää vietetään sunnuntaina 14. huhtikuuta 2019. Kaikki äänestyspaikat ovat vaalipäivänä avoinna kello 9–20.
Subscribe to feed