Palmgren-konservatorion tukiyhdistys ry

Palmgren-konservatorion tukiyhdistys ry:n tarkoituksena on aatteellisesti ja taloudellisesti tukea Palmgren-konservatorion toimintaa ja sellaista yleistä toimintaa, jonka tarkoituksena on musiikkikulttuurin kehittäminen ja tunnetuksi tekeminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää esitelmätilaisuuksia, kokouksia, konsertteja ja muita niihin verrattavia musiikkitilaisuuksia.

Yhdistys hakee varoja jäsenmaksuilla, arpajaisilla ja vastaanottamalla avustuksia erilaisilta säätiöiltä sekä rahastoilta. 

Yhdistyksen jäseninä on sekä yksityisiä henkilöitä sekä yhteisöjä. Yhdistyksen asioita hoitaa vuosittain valittava hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä kuusi jäsentä. 

 

Tervetuloa mukaan toimintaan!