Ahlainen ja Noormarkku

Alkuperäinen esitys palveluverkosta Ahlaisissa ja Noormarkussa 5/2020

Ahlaisten palvelualue: 

  • Monitoimitaloa ei rakenneta. 3.-6.-luokkien oppilaat siirtyvät Noormarkun yhtenäiskouluun 1.8.2021 alkaen. Nykyinen koulurakennus puretaan ja tilalle hankitaan tilaelementtiratkaisu, jossa toimivat luokkien 1-2 opetus, varhaiskasvatus, perusturvan palvelut ja kirjasto.

Noormarkun palvelualue: 

  • Söörmarkun koulun luokkien 1-2 opetus säilyy. Koulun peruskorjaustarve tarkistetaan vuoden 2024 lopussa. Luokkien 3-4 opetus siirtyy Noormarkun yhtenäiskouluun 1.8.2021 alkaen. 
  • Kankaan koulun opetus säilyy toistaiseksi ennallaan. Noormarkun alueen oppilasmäärien vähenemisen myötä osa Kankaan koulun opetuksesta siirretään jatkossa Noormarkun yhtenäiskouluun. Kankaan koulun peruskorjaustarve tarkistetaan 2024 lopussa.

 

Kaavio ikäluokkien koista Ahlaisten ja Noormarkun alueilla

Kustannusvaikutukset talousarvioon 2020-2027

Käyttötalous, palveluverkko 2020 -toimenpiteiden toteuduttua (euroa/vuosi)

Sivistystoimiala      -185 000 €
Kiinteistön ylläpito             -0 €
Rahoituskulut        - 271 000 €
Yhteensä       - 456 000 €

Investointikulut -4 750 000 € (kuvattu tarkemmin alla olevassa taulukossa)

Rahoituskuluina on laskelmissa huomioitu investoinnit korolla 1.4% sekä poistot.
Kiinteistöjen ylläpitokuluina on esitetty alkuperäisen palveluverkkopäätöksen taustamateriaalia ja todellisia ylläpitokustannuksia, ei vyörytysvuokria.

Investointikulut

 Palveluverkkopäätös  27.5.2019Palveluverkko 2020
Investointi-
kustannukset ja -tarpeet 2019–2027 
+ Ahlaisten monitoimitalo / Uudisrakennus: 1 950 000 €
+ Kankaan koulun peruskorjaus: 1 000 000 €
+ Söörmarkun koulun peruskorjaus: 1 950 000 €

+ Ahlaisten koulun purkaminen ja korvaavan pysyvän rakentamisen määräykset täyttävä tilaelementtitila vuokra 125000€/a 6-vuotta (nykyiset kiinteistön käyttökustannukset noin 100 000€/a eli + n. 25 000€/a)
+ Ahlaisten koulun purkaminen ja pihatyöt +350 000€ (rakentamatta jättämisestä -1 643 000 €)
- Söörmarkun koulun peruskorjaustarpeen uudelleenarviointi 2024 lopussa -2 106 000 €
-Kankaan koulun peruskorjaustarpeen uudelleenarviointi 2024 lopussa -1 000 000 €

Investointi-
kustannukset / €
4 900 000 €
(TS 2020-2027 5 099 000 €)
350 000 €  (Ahlaisten koulun purku ja pihatyöt)
Käyttötalouden muutos suhteessa palveluverkko-
päätökseen / vuosi
 Ahlaisten ja Söörmarkun koulujen oppilassiirrot vähentävät opetushenkilöstön tarvetta 4 HTV:lla eli n. 220 000 €/a.
Oppilassiirrot nostavat kuljetuskustannuksia arviolta 35.000€/a
Kustannushyöty suhteessa voimassa olevaan taloussuunnitelmaanInvestointikustannukset vähenevät noin -4 750 000 €.
Sivistystoimialan käyttötalouden kustannukset vähenevät noin -185 000 euroa vuodessa.