Itä-Pori

Alkuperäinen esitys palveluverkosta Itä-Porissa 5/2020

  • Kalaholman koulua ei peruskorjata. Itä-Porin palvelualueen oppilasmäärän laskiessa Kalaholman oppilaat siirtyvät Itätuulen, Väinölän ja Uudenkoiviston kouluihin.  
  • Väinölän ja Piparmintun päiväkoteja ei peruskorjata ja niiden käytöstä luovutaan lapsimäärien vähetessä alueella.
  • Uudet päiväkotitilat hankitaan palveluseteli-päiväkodilta, jolle osoitetaan paikka esim. Uudenkoiviston koulun tai entisen Herralahden koulun alueelta. 

 

Itä-Porin koulun aloittavien ikäluokkien koko

 

Kustannusvaikutukset talousarvioon 2020-2027

Käyttötalous, palveluverkko 2020 -toimenpiteiden toteuduttua (euroa/vuosi)

Sivistystoimiala     −1 000 000 €
Kiinteistön ylläpito     −415 000 € 
Rahoituskulut             −206 000 €
Yhteensä          −1 621 000 € 

Investointikulut −3 607 000 € (kuvattu tarkemmin alla olevassa taulukossa)

 Palveluverkkopäätös 27.5.2019Palveluverkko 2020
Investointi-
kustannukset ja -tarpeet 2019–2029 
+ Päiväkoti Taikurinhattu, peruskorjaus: 4 700 000 € (YH)
+ Päiväkoti Väinölä, peruskorjaus: 
2 700 000 € (YH)
+ Päiväkoti Piparminttu, peruskorjaus: 770 000 €
+ Kalaholman koulu, peruskorjaus: 
2 840 000 €.
-Päiväkoti Väinölä, peruskorjauksesta luovutaan, rakennusta käytetään investointijakson 2024 loppuun.  
-Päiväkoti Piparminttu, peruskorjauksesta luovutaan, rakennusta käytetään investointijakson loppuun 2024, tai kunnon mukaan pidempään.
- Kalaholman koulu, peruskorjauksesta luovutaan, rakennusta käytetään investointijakson 24-29 loppuun
Investointi-
kustannukset / €
+3 610 000 € 
(+ YH-asunnot: +7 400 000 €)
(TS 2020-2027 3 607 000 €)
0 € (Sampolan palvelukeskus: 4 700 000 €)
Käyttötalouden muutos suhteessa palvelu-
verkko-
päätökseen  / vuosi
13 093 000 €Kiinteistökustannukset pienenevät Väinölän päiväkodin vuokrakustannusten verran sekä Piparmintun PK:n ja Kalaholman koulujen ylläpitokustannusten verran vuodessa.Lapsi- ja oppilasmäärien laskeminen ja yksiköiden yhdistäminen vähentävät jatkossa henkilöstökuluja. Perusopetus n. 8 HTV ja varhaiskasvatus n. 15 HTV.
Kustannushyöty suhteessa voimassa olevaan taloussuunnitelmaanInvestointikustannukset vähenevät n. 3 607 000 €. Yhtiön investointitarve Väinölän PK:iin poistuu (-2 700 000 €) ja peruskorjauksesta johtuva vuokran nousupaine poistuu ja PK:n toiminnan loppuessa vuotuiset käyttökustannukset laskevat Väinölän päiväkodin vuokran sekä Piparmintun  päiväkodin ja Kalaholman koulun ylläpitokustannusten verran, jotka ovat 415000 € 
Sivistystoimialan henkilökustannukset muutosten toteuduttua n. 1 000 000 €