Keski-Pori

Alkuperäinen esitys palveluverkosta Keski-Porissa 5/2020

  • Lukiot yhdistyvät hallinnollisesti 1.8.2020 alkaen ja lukiokoulutus siirtyy PSYL:n kortteliin ja vastaavasti PSYL:n koulu Lyseokortteliin 1.8.2023 mennessä.
  • Cygnaeuksen koulun peruskorjaus aloitetaan vasta investointijakson lopussa 2029.
  • Myötätuulen koululle hankitaan tila lv. 22-23 alkaen. 
  • Selvitetään VAKA-paikkojen tarve.
  • Tarjotaan palvelusetelipäiväkodille tontti Uudenkoiviston tai puretun Herttuan koulun tontilta
  • Päiväkoteja Kiertokatu, Uusikoivisto ja kuvataidepäiväkoti Viikari ei peruskorjata. Kiertokadun ja Viikarin peruskorjaus ei mukana suunnittelukauden investointisuunnitelmassa.
  • Selvitetään Viikkarin Valkaman muutostyö päiväkodin ja perusturvan käyttöön.

 

Keski-Porissa koulun aloittavien ikäluokkien koko

Kustannusvaikutukset talousarvioon 2020-2027

Käyttötalous, palveluverkko 2020 -toimenpiteiden toteuduttua (euroa/vuosi)

Sivistystoimiala  -474 000 €
Kiinteistön ylläpito  -97 500 €
Rahoituskulut -121 000 €
Yhteensä -692 000 € 

Investointikulut -10 918 000 € (kuvattu tarkemmin alla olevassa taulukossa)

 Palveluverkkopäätös  27.5.2019

Palveluverkko 2020

Investointi-
kustannukset ja -tarpeet 2019–2029
+ Päiväkoti Kiertokatu, peruskorjaus: 
700 000 €
+ Päiväkoti Uusikoivisto, peruskorjaus: 
2 700 000 €
+ Kuvataidepäiväkoti Viikari, peruskorjaus: 1 200 000 €
+ Cygnaeuksen koulu, peruskorjaus: 
9 300 000 €
+ Uudenkoiviston koulu, peruskorjaus: 2 900 000 €
+ Porin lyseon koulu ja lukio, peruskorjaus: 4 800 000 €
+ Kallelan koulu, peruskorjaus: 1 900 000 € (sis. Herttuan koulun tilat)

+Kiinteistöosakeyhtiö Viikkarin Valkaman muutostyöt 1 500 000 € mahdollistavat Kiertokadun päiväkodista luopumisen.

+ Uudenkoiviston koulu, peruskorjaus seuraavalla investointijaksolla 2029-2034: 2 900 000 €

+ Porin lyseon koulu ja lukio, peruskorjaus: 4 800 000 €

+ Kallelan koulu, peruskorjaus: 1 900 000 € (sis. Herttuan koulun tilat)

+ Uudenkoiviston päiväkotia ei peruskorjata, päiväkoti korvataan palvelusetelipäiväkodilla

Investointikustannukset / €

23 500 000 €
(TS 2020-2027 20 218 000 €)
 
9 300 000 € (+ Kiinteistöosakeyhtiö Viikkarin Valkama 1 500 000 €)
Käyttötalouden muutos suhteessa palvelu-
verkko-
päätökseen  / vuosi
 - Uudenkoiviston päiväkodin siirto palvelusetelipäiväkodille – 20 HTV 
+ 100 palveluseteliä 840 000 €
- UK-päiväkodin ylläpitokustannukset sekä Kiertokatu alkaen 2024 
Kustannushyöty suhteessa voimassa olevaan taloussuunnitelmaanInvestointikustannukset vähenevät 10 918 000 €. (TS 2020-2027)
Uudenkoivisto siirto palvelusetelipäiväkodiksi - 154 000 €
Lukioiden ja yläkoulujen yhdistäminen – 320 000€