Pohjois-Pori

Alkuperäinen esitys palveluverkosta Pohjois-Porissa 5/2020

Pohjois-Porin monitoimitalo rakennetaan 600 oppilaan 1-6 luokkien kouluksi. Monitoimitalossa huomioidaan lisäksi perusturvan, kirjaston ja nuorisotoimen tarpeet.

Pohjoisväylä ja sen ympäristö suunnitellaan valmiiksi ja toteutetaan ympäristön rakentamisen paineen mukaan.

 

Pohjois-Porin koulun aloittavien ikäluokkien koko

Kustannusvaikutukset talousarvioon 2020-2027

Käyttötalous, palveluverkko 2020 -toimenpiteiden toteuduttua (euroa/vuosi)

Sivistystoimiala        −300 000 €
Kiinteistön ylläpito    −234 000 €  
Rahoituskulut           −544 000 € 
Yhteensä               −1 078  000 € 

Investointikulut −9 516 000 € (kuvattu tarkemmin alla olevassa taulukossa)

 Palveluverkkopäätös  27.5.2019Palveluverkko 2020
Investointikustannukset ja -tarpeet 2019–2029+ 900–1000 oppilaan yhtenäiskoulu / monitoimitalo, uudisrakennus: 22 700 000€Pohjois-Poriin ei rakenneta yhtenäiskoulua, vaan alueelle rakennetaan 600 oppilaan 1-6 luokkien monitoimikoulu, johon sisältyvät perusturvan, kirjaston ja nuorisotoimen tarvitsemat tilat.
Investointikustannukset / €22 700 000 €
(TS 2020-2027 24 516 000 €)
15 000 000 €
Käyttötalouden muutos suhteessa palvelu-
verkko-
päätökseen  / vuosi
Kuljetuskustannukset: -66 000€
Kiinteistökustannukset: +61 000€
- Poistot ja rahoituskustannukset - 544 000 €
- Kiinteistön ylläpito - 234 000 €
Ruosniemen ja Toejoen koulujen yhdistäminen 
- 5HTV (4 LO, 1 KKO ja 1 rehtAA) yht. - 300 000 €
Kustannushyöty suhteessa voimassa olevaan taloussuunnitelmaanInvestointikustannukset - 9 516  000 €.
Sivistystoimialan käyttökustannukset – 300 000 €