Valinnat 2., 3. ja 6. luokalla

Porin kouluissa kolmannelle, neljännelle ja seitsemännelle luokalle siirryttäessä on mahdollista hakea painotettuun opetukseen. Toka- ja kolmasluokkalaiset hakevat alakoulujen painotettuun opetukseen tammikuussa. Yläkouluun siirtyvillä kuudesluokkalaisilla hakuaika on lokakuun alusta marraskuun puoliväliin asti.

Alakoulun kolmannella luokalla Porin Cygnaeuksen koulussa alkaa sekä musiikin että kuvataiteen painotettu opetus. Neljännellä luokalla Käppärän koulussa alkaa liikunnan painotettu opetus. Lisäksi Cygnaueksen koulussa järjestetään kaksikielistä opetusta englannin kielellä.

Yläkoulussa seitsemänneltä luokalta alkaen painotettua opetusta annetaan musiikissa, kuvataiteessa, liikunnassa, LUMA:ssa (luonnontiede ja matematiikka) ja yrittäjyydessä. Porin Lyseon koulussa painotettua opetusta on musiikissa, kuvataiteessa ja yrittäjyydessä. Länsi-Porin koulussa voi opiskella painotetusti kuvataiteita, liikuntaa, ja LUMA:a. Kuninkaanhaan koulussa painotettua opetusta annetaan liikunnassa. Lisäksi Porin Lyseon koulussa järjestetään kaksikielistä opetusta englannin kielellä.

Lisätietoa painotetusta opetuksesta.