Varda

Varhaiskasvatuksen tietovaranto – Varda

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) sisältää valtakunnallisesti tietoja varhaiskasvatuksesta. Varhaiskasvatustoimijat eli kunnat, kuntayhtymät ja yksityiset varhaiskasvatuksen palveluntuottajat tallentavat Vardaan tiedot:

  • varhaiskasvatuksessa olevista lapsista ja heidän huoltajistaan
  • varhaiskasvatusmaksuista
  • varhaiskasvatustoimijoista ja toimipaikoista
  • varhaiskasvatuksen henkilöstöstä

Kullakin rekisteröidyllä on oikeus katsella tietoja, joita hänestä on tallennettu Vardaan. Opetushallituksen Oma Opintopolku -palvelun kautta voi tarkastella huollettavan varhaiskasvatustietoja, omia varhaiskasvatuksen asiakasmaksutietoja sekä omia varhaiskasvatuksen työntekijätietoja.

Varhaiskasvatuksen tietovarantoon tallennettua yhteismitallista, vertailukelpoista ja laadukasta tietoa hyödyntävät erityisesti eri viranomaiset tehtävissään.

Tietovarantoon tallennettuja tietoja voivat hyödyntää toiminnassaan

  • valtakunnalliset viranomaiset, kuten Kela ja Opetus- ja kulttuuriministeriö
  • alueelliset viranomaiset, kuten Aluehallintovirastot
  • kunnat ja kuntayhtymät
  • tutkijat varhaiskasvatusta koskevassa tutkimuksessa.

Opetushallitus vastaa tietovarannon ylläpidosta ja ohjauksesta opetus- ja kulttuuriministeriö. Tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa (540/2018). Ylläpitotehtäviin liittyen Opetushallitus antaa määräyksiä ja ohjeita varhaiskasvatustoimijoille sekä vastaa tietovarannon tietojen luovuttamisesta niiden hyödyntämistä varten.