Yksityisalueiden pysäköinninvalvontasopimus

Voit siirtyä yksityisalueiden pysäköinninvalvontasopimukseen painamalla alla olevasta linkistä.

Tieliikennelaki on muuttunut 1.6.2020 alkaen, eivätkä yksityisten taloyhtiöiden pihat kuulu enää 1.6.2020 jälkeen pysäköinninvalvonnasta annetun lain piiriin.

1.6.2020 alkaen yksityiset alueet, jotka eivät ole maastoa tai tietä, eivät ole enää sellaisia, joissa voisi toimia pysäköimistä koskevan säännöksen vastaisesti. Ei siis ole olemassa lakia, jossa pysäyttämistä tai pysäköintiä koskevat säännökset ulottuisivat yksityiselle alueelle. 

Uuden tieliikennelain voimaantulon myötä yksityisten taloyhtiöiden pihat eivät enää kuulu pysäköinninvalvonnasta annetun lain piiriin. Pysäköintivirhemaksu voidaan määrätä vain jos pysäköintiä ja pysäyttämistä koskeva pysäköintivirhe on tehty tiellä, maastossa tai pelastustiellä. Uudet sopimukset koskevat vain pelastusteiden valvontaa.