Muistutus varhaiskasvatuksen toiminnasta, huoltajan lomake

Voit siirtyä varhaiskasvatuksen toiminnasta muistutukseen painamalla alla olevasta linkistä.

Varhaiskasvatuslaki 540/2018, 54§
Varhaiskasvatuksen laatuun tai siihen liittyvään kohteluun tyytymättömällä lapsen vanhemmalla tai muulla
huoltajalla on oikeus tehdä muistutus.