Julkisuuslain mukainen tietopyyntö

Voit siirtyä julkisuuslain mukaiseen tietopyyntöön painamalla alla olevasta linkistä.

Oheisella lomakkeella voi tehdä julkisuuslain mukaisen tietopyynnön Porin kaupungille. Pyydämme yksilöimään tietopyynnön kohteena olevan asiakirjan mahdollisimman tarkasti. Julkisuuslain mukaisen tietopyynnön on kohdistuttava viranomaisen asiakirjaan.

Tietopyynnöt pyritään käsittelemään viivytyksettä, ja kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa pyynnön saapumisesta. Laajempiin hakuihin varataan 30 päivän käsittelyaika.