Rekisteröitävää ilmoituksenvaraista sosiaalipalvelutoimintaa koskeva ohje ja ilmoituslomakkeen täyttöohje

Voit siirtyä ilmoituksenvaraisen sosiaalipalvelutoiminnan ohjeisiin (AVI) painamalla alla olevasta linkistä.

Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan, joka tuottaa muita kuin ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, on tehtävä ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista tai lopettamista ilmoitus sosiaalihuollosta vastaavalle monijäseniselle toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja tuotetaan.