Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta (rekisteröitävät)

Voit siirtyä yksityisten sosiaalipalvelujen ilmoitukseen painamalla alla olevasta linkistä.

Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan, joka harjoittaa muuta kuin ympärivuorokautista toimintaa, on tehtävä ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista tai lopettamista ilmoitus kunnan tai kuntayhtymän sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle siinä kunnassa tai kuntayhtymässä, jossa palveluja annetaan.