Vahingonkorvaushakemus

Voit siirtyä vahingonkorvaushakemukselle painamalla alla olevasta linkistä.

Yleisestä korvausvelvollisuudesta säädetään vahingonkorvauslaissa. Lain mukaan korvattavia vahinkoja voivat olla sekä henkilövahingot (muu kuin hoitotoimenpiteestä johtuva henkilövahinko) että esinevahingot (mm. esineiden katoaminen tai vaurioituminen). Mikäli asia koskee potilasvahinkoa eli sairaanhoidon yhteydessä sattunutta henkilövahinkoa, on syytä ensisijaisesti tehdä asiasta ilmoitus potilasvahingosta Potilasvakuutuskeskukselle.