Muistutus sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista

Voit siirtyä sosiaalihuollon asiakkaan aseman muistutuslomakkeelle painamalla alla olevasta linkistä.

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukainen muistutus.