Tietosuoja perusturvassa

Tälle sivulle on koottu perusturvan lomakkeet koskien rekisteritietojen tarkastuspyyntöjä, virheen oikaisuvaatimusta, lokitietojen tiedonsaantipyyntöjä, tietopyyntöjä sekä kuolleen henkilön potilasasiakirjojen luovuttamista. Perusturvan tietosuojavastaavan sähköpostisoite on tietosuojavastaava@porinperusturva.fi