Poris – Porin keskustan kehittämisen tutkimuskeskus

Valokuva Poriksen ikkunoista kävelykadulla.

Yli 2000 kertaa kiitos!

Poriksessa vieraili kuukauden aikana yli 2000 kävijää.

Yli tuhannesta idealapusta tiivistettiin neljä pääteemaa: luovat tilat, liikkuvuus ja liikenne, urbaani maisema ja yhteisöllinen ilmapiiri. Tulosten yhteenvetoon voit tutustua täällä.

Porin kaupungin YouTube-kanavalta voi katsoa Jonas Büchelin loppuyhteenvedon Porista. Büchel työskenteli Poriksessa vierailevana kehittäjänä. Puheenvuorossaan hän avaa, mitä mahdollisuuksia kulttuuriin panostaminen strategisena voimavarana voisi Porille tuoda, ja mitä ainutlaatuista meillä ulkopuolisen silmin jo on. Jonaksen näyttämä diaesitys on katsottavissa täällä.

Mistä on kyse?

Poris kävelykadulle avattiin keskustan kehittämisen tutkimuskeskus 28.9.-26.10.2019.

Kyseessä oli osallistava pop-up-tila, johon kuka tahansa voi tulla kertomaan ja kehittämään ideoita kaupunkikeskustan tulevaisuudesta. Tilaan olivat kaikki tervetulleita, sillä meillä jokainen on oman kaupunkinsa asiantuntija!

Tilan tarkoituksena oli kehittää vuorovaikutusta Porin keskusta-alueen kehittämiseksi. Asukkaat voivat tilassa kertoa omasta mielestään tärkeitä asioita keskustan kehittämisen suhteen ja viestittää niitä näin kaupungille ja toisilleen. Tavoitteena oli kerätä mahdollisimman monipuolinen kokonaiskuva porilaisten keskustan alueeseen liittyvistä toiveista, ajatuksista keskusta-alueen tulevan suunnittelutyön pohjalle. 

Tilassa oli kuukauden pysyvinä toimintoina vuorovaikutusseiniä, johon kerättiin tilan aukioloaikoina porilaisilta materiaalia. Tämän lisäksi järjestettiin työpajoja ja tilaisuuksia. 

Poriksen toteuttivat yhteistyössä Porin kaupungin kanssa:

UrbCulturalPlanning-hanke ja Porikorttelit. LISÄÄ LINKKI

Tunnelmia Poriksesta

Valokuva Poriksen avajaisista.

Poriksen avajaisia vietettiin 28. syyskuuta 2019.

Valokuva Poriksessa post it -lapuista seinällä.

Ensimmäisten päivien aikana seinät täyttyivät mukavaa tahtia kaupunkilaisten ideoilla.

Valokuva Porin aikajanasta Poriksessa.

Poriksessa luotiin kuvaa myös keskustan kehittämisen historiasta.

Valokuva hernekeiton jakamisesta.

Poriksen hernekeittotarjoilu houkutteli väkeä paikalle.

Valokuva arkkitehtuurikilpailun töistä.

Parempaa kaupunkia, kiitos! -arkkitehtuuripäivässä oli mahdollisuus tutustua Porin Aarre -arkkitehtuurikilpailun palkittuihin töihin.

Valokuva kaupunkipelin pelaamisesta.

Pelillisessä työpajassa pohdittiin, mistä muodostuu hyvä ja kestävä kaupunki.

Valokuva opiskelijoista.

Opiskelijoiden iltapäivässä käsiteltiin Porin tulevaisuutta opiskelijoiden silmin.

Valokuva taideteoksesta.

Poriksessa syntyi yhteisöllisesti tuotettua taidetta.

Valokuva Poriksessa post it -lapuista seinällä.

Keskustan kehittämistä pohdittiin mm. torin ja Käviksen näkökulmasta.

Valokuva Urban Lab -työpajan post it -lapuista.

Urban Lab -työpajan tuotoksia Poriksessa

Valokuva Urban Lab -työpajasta.

Paikallisten osallistujien lisäksi Urban Lab -työpajaan osallistuu noin 20 asiantuntijaa Itämeren alueelta.

Peter Vesterbacka Poriksessa.

Peter Vesterbacka kävi myös tutustumassa Porikseen.