Kumppanuussopimukset

Kumppanuussopimushaku

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 22.1.2024 §24 julistanut kumppanuussopimukset haettavaksi. Haku on päättynyt. Hakuaika on ollut 1.2.-26.2.2024 klo 15.00. Kaupunginhallitus valitsee kumppanuushakemusten perusteella yhdistykset, joiden kanssa käynnistetään neuvottelut kumppanuudesta. Hakijat saavat tiedon neuvotteluiden käynnistymisestä huhtikuussa 2024. Tämän jälkeen toimialat valmistelevat kumppanuussopimukset lautakuntien käsiteltäväksi ja kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. 

Kumppanuussopimukset on solmittu monivuotisiksi, jotta yhteistyötä ja toiminnan kehittämistä on mahdollista tehdä pitkäjänteisesti. Pääsääntöisesti sopimukset on solmittu 2–4 vuoden pituisiksi. Nyt haettavana olevat kumppanuussopimukset tulevat voimaan vuoden 2025 alusta ja solmitaan kahden vuoden kestoisiksi, jolloin kaikki voimassa olevat kumppanuussopimukset päättyvät vuonna 2026.

Porin kaupunki voi solmia kumppanuussopimuksen yhdistyksen kanssa, kun avustusperiaatteissa mainittujen yleisten avustusten myöntämistä koskevien edellytysten lisäksi seuraavat edellytykset täyttyvät:

  • Yhdistyksellä tulee olla yhdistyksen säännöissä määritelty, toimiva hallitus sekä jäsenistölle tai muulle kohderyhmälle suunnattua säännöllistä toimintaa.
  • Yhdistyksellä tulee olla palkattua henkilöstöä sopimukseen sisältyvän työllistämisehdon täyttämiseksi; työllistymistä edistävässä toiminnassa tulee olla riittävä työnohjaus. Yhdistys on valmis ottamaan henkilöitä työkokeiluun ja palkkatuettuun työhön erikseen sovittavassa laajuudessa.
  • Yhdistyksen ja kaupungin välisen yhteistyön sisältö ja tavoitteet on tarpeen määritellä pitkäjänteisesti ja yhteistyön toteutumisen seurantaan ja kehittämiseen halutaan työkaluja.
  • Yhteistyöhön liittyy vuosittainen merkittävä taloudellinen panostus, jonka taso on kummankin osapuolen kannalta järkevää määritellä pidemmäksi ajaksi.
  • Yhdistys hoitaa vastuullisesti talouttaan ja tulorakenne on monipuolinen.
  • Yhdistyksen toiminnan tulee tukea olennaisella tavalla kaupungin strategiaa ja perustehtäviä. Yhdistys on valmis työskentelemään tiiviisti kaupungin kanssa yhteisten asiakkaiden hyväksi.
  • Yhdistys toimii verkostomaisesti yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
  • Sopimuksen tulee liittyä yhdistyksen yleishyödyllisiin tehtäviin. Sopimuksella ei siirretä julkishallinnon lakisääteisiä tehtäviä kolmannen sektorin tehtäväksi eikä sillä hankita palveluita kaupungille tai sen osoittamille asiakkaille (vrt. ostopalvelusopimus). 

Kumppanuuden edellytyksiä harkittaessa kiinnitetään erityisesti huomiota yhdistyksen suunnitelmalliseen toimintaan ja taloudenhoitoon sekä kaupungin edellisinä vuosina myöntämien avustusten käyttötarkoitusten toteuttamiseen ja toiminnan tehokkuuteen.

Kumppanuusyhdistys sitoutuu rekisteröitymään ja kuvaamaan toimintansa lähellä.fi palveluun 26.2.2024 mennessä. Lähellä.fi on digitaalinen järjestötietopalvelu ja yhdistykset voivat maksutta rekisteröityä sekä ilmoittaa omasta toiminnastaan palvelussa. Lisätietoa ja tukea palvelun käyttöön liittyen: Mirva Valkama mirva.valkama@yhteisokeskus.fi, puh. 044 986 1242.

Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta vastaan. On suositeltavaa lähettää hakemus jo ennen viimeistä hakupäivää, sillä silloin palvelussa saattaa olla ruuhkaa. Suosittelemme myös tutustumaan hakulomakkeen kysymyksiin hyvissä ajoin ennen hakemuksen jättämistä. Huomioithan, että hakujärjestelmässä on 30 minuutin aikakatkaisu. Voit tallentaa hakemuksen keskeneräisenä, mutta hakemustekstit kannattaa rauhassa ensin kirjoittaa esimerkiksi tekstinkäsittelyohjelmassa ennen varsinaisen hakulomakkeen täyttöä.

Hakulomake kumppanuussopimushaku (Haku on päättynyt. Hakulomake on ollut auki 1.2.-26.2.2024 klo 15.00.)

Kumppanuussopimusprosessista tarkemmin avustusperiaatteet -asiakirjassa.

Lisätietoa: Annika From, annika.from@pori.fi, puh. 044 701 0015

Raportointi

Kumppanuussopimusyhdistykset raportoivat taloudestaan ja toiminnastaan sähköisellä raportointilomakkeella. Raportointilomakkeelle pääsy vaatii tunnistautumisen. 

Kumppanuussopimusten raportointilomake. (Raportointilomakkeelle voi lisätä liitteitä)

Kumppanuusyhdistyksen tulee lisäksi toimittaa vuosittain toimintasuunnitelma ja talousarvio viipymättä sen jälkeen, kun ne on hyväksytty yhdistyksen kokouksessa osoitteeseen: kirjaamo@pori.fi, viite: kumppanuussopimuksen seuranta ja raportointi.

Voimassa olevat Kumppanuussopimukset 

Yhteenvetotaulukko Porin kaupungin voimassa olevista kumppanuussopimuksista (päivitetty 31.3.2023).

Kumppanuussopimus Keho liikkeessä ry / Pori Dance Company 

Kumppanuussopimus Lounais-Suomen Martat ry

Kumppanuussopimus Läntinen tanssin aluekeskusyhdistys ry 

Kumppanuussopimus Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piiri ry

Kumppanuussopimus Porin Seudun Työttömät ry 

Kumppanuussopimus Pormestarinluodon Asukasyhdistys ry

Kumppanuussopimus Rakastajat Teatterin Kannatus ry 

Kumppanuussopimus Satakunnan Elävän Kuvan Keskus ry 

Kumppanuussopimus Satakunnan Hyvinvointi- ja kulttuuriyhdistysten Tuki ry

Kumppanuussopimus Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ry 

Kumppanuussopimus Satakunnan yhteisöt ry 

Kumppanuussopimus SPR:n Kontti-ketju, Porin yksikkö 

Kumppanuussopimus SPR Satakunnan piiri

Kumppanuussopimus Porin Ässät ry

Kumppanuussopimus Liikuntaseura Pori ry

Kumppanuussopimus Suomen Työväen Urheiluliitto TUL Satakunnan Piiri ry