Yhdistysyhteistyö

Yhdistysyhteistyön kehittämisellä tavoitellaan yhdistysten ja Porin kaupungin välille sujuvaa ja koordinoitua toimintamallia, jolla edistetään kaupungin asukkaiden osallisuutta, yhteisöllisyyttä, vaikuttamismahdollisuuksia sekä hyvinvointia.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 18.12.2023 yhdistysyhteistyöohjelman, jonka tarkoituksena on tukea yhdistysten ja kaupungin välistä yhteistyötä.

Yhdistysten ja yhteisöjen kannattaa seurata aktiivisesti myös kaupungin verkkosivuilta löytyvää Avustukset-sivua.

Yhdistysyhteistyöohjelma 2025 kehittämistyö

Yhdistysyhteistyöohjelma 2025 tarkoituksena on luoda Porin kaupungin ja yhdistysten välinen pitkän tähtäimen toimintamalli. Ohjelmaa onkin laadittu vahvasti yhdessä kaupungin alueella toimivien yhdistysten kanssa muun muassa yhdistysiltojen ja työpajatyöskentelyn merkeissä.