Yhdistysyhteistyö

Yhdistysyhteistyön kehittämisellä tavoitellaan yhdistysten ja Porin kaupungin välille sujuvaa ja koordinoitua toimintamallia, jolla edistetään kaupungin asukkaiden osallisuutta, yhteisöllisyyttä, vaikuttamismahdollisuuksia sekä hyvinvointia.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 18.12.2023 yhdistysyhteistyöohjelman, jonka tarkoituksena on tukea yhdistysten ja kaupungin välistä yhteistyötä.

Yhdistysten ja yhteisöjen kannattaa seurata aktiivisesti myös kaupungin verkkosivuilta löytyvää Avustukset-sivua.

Kevään yhdistysilta

Yhdistysilta pidettiin 18.4.2024 Gygnaeuksen ruokapalvelukeskuksessa. Illan aikana verkostoiduttiin ja työskenneltiin ryhmissä pohtien Porin kaupungin hyvinvointisuunnitelman painopisteitä tulevaisuusmuistelun kautta. Lisäksi kuultiin esitykset Karhuseudun rahoitusvaihtoehdoista, yhteisöllisistä tiloista, kesäruokailusta, ruoka-aputoiminnasta ja yhdistysyhteistyöohjelmasta.

Illan esityksiin pääset tutustumaan täältä.

Ryhmätyöskentelyn koosteeseen pääset täältä.

Etkö osallistunut huhtikuun yhdistysiltaan?

Ei hätää… Nyt voit lisätä oman ideasi ja osallistua työskentelyn myös oheisen linkin kautta. Tai, jos olit mukana yhdistysillan keskusteluissa, niin täällä on tilaa myös sinun ehdotuksillesi ja ajatuksillesi edelleen!

Haastamme nyt kaikki yhdistykset pohtimaan asioita, joiden avulla porilaisten mielenhyvinvointi ja liikkuminen lisääntyvät. Mitä ovat ne konkreettiset toimenpiteet, joita juuri teidän yhdistyksenne tekee tai voisi tehdä? Mitä voisi tehdä yhteistyössä?

Käy vastaamassa kysymykseen täällä ja täytä oma ”tarralappusi”. Lisäksi voit tykätä muiden ehdotuksista.

Yhdistysyhteistyöohjelma 2025 kehittämistyö

Yhdistysyhteistyöohjelma 2025 tarkoituksena on luoda Porin kaupungin ja yhdistysten välinen pitkän tähtäimen toimintamalli. Ohjelmaa onkin laadittu vahvasti yhdessä kaupungin alueella toimivien yhdistysten kanssa muun muassa yhdistysiltojen ja työpajatyöskentelyn merkeissä.