Avustukset

Valokuva tapahtumayleisöstä

Porin kaupunki tarjoaa useita erilaisia avustuksia yhdistyksille, yksityisille toimijoille sekä muille sidosryhmille.

Haettavissa olevat vuoden 2023 avustukset

 • Kumppanuussopimukset: Annika From, annika.from@pori.fi, puh. 044 701 0015

  Toiminta-avustus liikuntaan ja nuorisotoimintaan: Nanna Grönman, nanna.gronman@pori.fi, puh. 044 701 1405

  Toiminta-avustus kulttuuriin: Tiina K. Lehtonen, tiina.k.lehtonen@pori.fi, puh. 044 701 1250

  Toiminta-avustus hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämiseen: Annika From, annika.from@pori.fi, puh. 044 701 0015

  Rakkaudella porilaisille -hyvinvointiraha: Sirpa Kynäslahti, sirpa.kynaslahti@pori.fi, puh. 044 701 3617

  Toimintatonnit: Päivi Erkko, paivi.erkko@pori.fi, puh. 044 701 4389

  Järjestöjen starttiavustus: Jonna Vainio, jonna.vainio@pori.fi, puh. 044 701 7905

  Hankeavustukset: Kristiina Laine, kristiina.laine@pori.fi, puh. 044 701 1513

  Tapahtuma-avustukset: Eija Joensuu, eija.joensuu@pori.fi, puh. 044 701 7911

  Yksityistieavustukset: Mika Painilainen, mika.painilainen@pori.fi, puh. 044 701 1778

  Hissiavustukset: Jonna Vainio, jonna.vainio@pori.fi, puh. 044 701 7905

Järjestön starttiavustus

Avustus on tarkoitettu toimintaansa aloittavalle yhdistyksen toiminnan käynnistämiseen. Avustuksen suuruus on 200 euroa, ja sitä voi hakea ainoastaan yhdistyksen perustamisvuotena. Avustus maksetaan yhdistyksen rekisteröinti-ilmoitusta vastaan. Avustusta haetaan lähettämällä yhdistyksen yhteystiedot, tilitiedot ja rekisteröinti-ilmoitus osoitteeseen kirjaamo@pori.fi.

Tapahtuma-avustus

Tapahtuma-avustusta voidaan myöntää Porissa järjestettävään valtakunnalliseen, kansainväliseen tai sellaiseksi pyrkivään tai muuhun kaupungin elinvoimaa ja imagoa tukevaan tapahtumaan. Järjestäjänä voi olla rekisteröitynyt yhdistys tai yritys tai useita toimijoita yhdessä.

Tapahtuma-avustusta voi hakea ympäri vuoden, mutta kuitenkin riittävän aikaisin, jotta hakemus ehtii elinvoima- ja ympäristölautakunnan työjärjestyksen puitteissa arvioitavaksi ja päätettäväksi ennen tapahtuman järjestämistä.

Tapahtuma-avustusten hakuohje 2023
Tapahtuma-avustusten hakulomake kevät 2023

Toimintatonni

Toimintatonni on tarkoitettu rajatun osallistujaryhmän kertaluonteisen toiminnan tai tapahtumasarjan mahdollistamiseen. Avustuksen määrä on joko 500 tai 1000 euroa. Kaupungilla on oikeus päättää myönnettävän avustuksen määrästä.

Toiminnan on tärkeää olla kaikille saavutettavissa olevaa, mutta sen ei kuitenkaan tarvitse olla kaikille avointa. Toiminnan pitää linkittyä porilaisten hyvinvoinnin, terveyden tai turvallisuuden edistämiseen ja sen pitää kohdistua porilaisiin tai tapahtua Porissa.

Avustusta ei myönnetä
– yhdistyksen tai seuran perustoimintaan
– vuosittain toistuviin tapahtumiin
– julkaisujen tekemiseen
– ammattilaisille suunnattuihin koulutuksiin, seminaareihin tai verkostotapahtumiin
– henkilökohtaiseen apurahaan
– sosiaali- ja terveydenhuoltoon kiinteästi liittyvään toimintaan
– käyttöomaisuushankintoihin
– myytävän tuotteen valmistamiseen
– yhdistyksen tai yksityishenkilön merkkivuosijuhliin

Lisäksi tulee huomioida, että avustusta ei voi käyttää toistuvasti samaan tai samankaltaiseen toimintaan. Avustus saa sisältää korkeintaan 40 % palkkoja tai palkkioita.

Toimintatonni voidaan myöntää kuluvana vuotena tapahtuvaan toimintaan ja sen käytöstä on raportoitava vuoden loppuun mennessä.

Tutustu tarkemmin Toimintatonnin kriteereihin Porin kaupungin avustusperiaatteissa.

Toimintatonnin hakulomake vuodelle 2023

Hyvinvointiraha

Porin kaupungilta voi hakea rahaa porilaisten hyvinvoinnin edistämiseen.

Lisätiedot: Hyvinvointirahan hakeminen

Hankeavustukset

Avustukset vuonna 2023 alkaviin hankkeisiin on nyt jaettu, eikä niitä voi enää tälle vuodelle hakea.

Yksityistieavustus

Porin kaupungin alueella olevat yksityistiet voivat hakea edellisen vuoden kunnossapitoavustuksia Porin kaupungin tekniseltä lautakunnalta.

Vuoden 2022 yksityistieavustusten hakuaika on päättynyt 31.3.2023.

Vuoden 2023 avustukset tulevat hakuun alkuvuodesta 2024.

Lisätietoja Yksityistiet-sivulla.

Porin kaupungin avustusperiaatteet

Porin kaupunginhallitus on hyväksynyt 28.9.2020 avustusperiaatteet. Avustusperiaatteet koskevat kaikkia Porin kaupungin yhdistyksille ja vapaille toimintaryhmille myöntämiä avustuksia sekä kaupungin myöntämiä tapahtuma-avustuksia ja kevytavustuksia, joita voivat hakea myös muut toimijat. Muilta osin yrityksiin tai yksittäisiin henkilöihin kohdistuvat avustukset (kuten työllistämisavustukset) tai kaupungin edelleen jakamat avustukset eivät kuulu avustusperiaatteissa säädeltyihin.

Porin kaupungin avustukset jaetaan viiteen kategoriaan:

 • Kumppanuussopimuksiin perustuvat avustukset  
 • Toiminta-avustukset
 • Hankeavustukset
 • Tapahtuma-avustukset
 • Kevytavustukset

Lisäksi tekninen lautakunta myöntää yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustuksia ja kaupunginhallitus myöntää hissiavustuksia. Näitä avustuksia ei ole kuvattu alla olevassa asiakirjassa, mutta avustusperiaatteet koskevat niitä soveltuvin osin.

Avustusperiaatteet

Yhdistysuutiset-kirje kertoo ajankohtaiset uutiset myös avustuksista

Porin kaupunki julkaisee tilaajille Yhdistysuutiset-nimellä kulkevaa uutiskirjettä, joka kertoo uusimmat uutiset avustuksista sekä muista yhdistyksiä ja sidosryhmiä koskevista kiinnostavista ajankohtaisasioista. Uutiskirje tulee sähköpostiin ja sen voi tilata tämän sivun oikeassa reunassa olevasta linkistä.

Yhdistysilta pidettiin 19.10.2022

Yhdistysilta järjestettiin lokakuussa hybriditilaisuutena, jossa oli noin 50 osallistujaa paikanpäällä kaupungintalolla ja yhtä paljon etäosallistujia. Tilaisuuden esitykset löytyvät tästä:

Toiminta-avustusten haku vuodelle 2023

Yhdistysyhteistyöohjelman laatiminen

Kaupungin ja hyvinvointialueen tehtäväjako järjestöavustuksissa

Kaupunginhallitus valitsi uudet kumppanit vuodelle 2023

Avoimessa kumppanuussopimusten haussa syyskuussa saapui 21 hakemusta erilaisilta yhdistyksiltä ja seuroilta. Viisi hakijaa toivoi jatkoa nykyiselle sopimukselle ja muut olivat uusia hakijoita. Kaupunginhallitus päätti uusia sopimuksen neljän hakijan kanssa sekä käynnistää neuvottelut kahden uuden yhdistyksen kanssa. Kumppanuusmenettelyyn valitut yhdistykset ovat Keho liikkeessä ry, Rakastajat-teatterin kannatus ry, Satakunnan hyvinvointi- ja kulttuuriyhdistysten tuki ry ja Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ry sekä uusina hakijoina Liikuntaseura Pori ry ja Suomen Punainen Risti Satakunnan piiri.