Avustukset

Valokuva tapahtumayleisöstä

Haettavissa olevat vuoden 2023 avustukset

Yksityistieavustus, haku päättyy 31.3.2023 klo 15

Porin kaupungin alueella olevat yksityistiet voivat hakea vuoden 2022 kunnossapitoavustuksia Porin kaupungin tekniseltä lautakunnalta.

Avustus myönnetään tielle, jonka vaikutuspiirissä on vähintään kaksi vakinaista asuntoa ja toimiva tiekunta. Lisäksi avustuksen saaminen edellyttää, että tiekunta on huolehtinut siitä, että tien käytön rajoituksista, kuten painorajoituksista, puomista ja kiellosta liikennöidä, on tehty ilmoitus kansalliseen tie- ja katuverkon tietojärjestelmään Digiroadiin, sekä tien vastuuhenkilöstä yksityistierekisteriin, jota pitää Maanmittauslaitos.

Tiekunnan on toimitettava tekniselle lautakunnalle tilinpäätöstiedot, joiden tulee perustua tiekunnan kokouksessa hyväksyttäviin tositteisiin. Talkootöitä ei hyväksytä kunnossapitokustannuksiin, eikä pihateitä avusteta.

Avustuslomakkeet

Avustuslomakkeet tulee ensisijaisesti täyttää ja lähettää sähköisesti alla olevan linkin kautta:
Yksityistien avustushakemus 2022 (sähköinen lomake)

Mikäli sähköisen lomakkeen käyttö ei ole mahdollista, voi paperilomakkeen tulostaa alla olevasta linkistä:
Yksityistien avustushakemus 2022 (tulostettava lomake)

Paperilomakkeita voi hakea myös palvelupiste Porinasta.

Hakemukset on palautettava 31.3.2023 klo 15:00 mennessä joko sähköisellä lomakkeella tai postitse osoitteeseen: Porin kaupunki, tekninen lautakunta, yksityistieavustukset 2022, PL 121, 28101 Pori.

Paperiset hakemukset voi toimittaa ko. määräaikaan mennessä myös palvelupiste Porinaan.

Lisätietoja Yksityistiet-sivulla.

Järjestön starttiavustus

Avustus on tarkoitettu toimintaansa aloittavalle yhdistyksen toiminnan käynnistämiseen. Avustuksen suuruus on 200 euroa, ja sitä voi hakea ainoastaan yhdistyksen perustamisvuotena. Avustus maksetaan yhdistyksen rekisteröinti-ilmoitusta vastaan. Avustusta haetaan lähettämällä yhdistyksen yhteystiedot, tilitiedot ja rekisteröinti-ilmoitus osoitteeseen kirjaamo@pori.fi.

Tapahtuma-avustus

Tapahtuma-avustusta voidaan myöntää Porissa järjestettävään valtakunnalliseen, kansainväliseen tai sellaiseksi pyrkivään tai muuhun kaupungin elinvoimaa ja imagoa tukevaan tapahtumaan. Järjestäjänä voi olla rekisteröitynyt yhdistys tai yritys tai useita toimijoita yhdessä.

Tapahtuma-avustusta voi hakea ympäri vuoden, mutta kuitenkin riittävän aikaisin, jotta hakemus ehtii elinvoima- ja ympäristölautakunnan työjärjestyksen puitteissa arvioitavaksi ja päätettäväksi ennen tapahtuman järjestämistä.

Tapahtuma-avustusten hakuohje kevät 2023
Tapahtuma-avustusten hakulomake kevät 2023

Toimintatonni

Toimintatonni on tarkoitettu rajatun osallistujaryhmän kertaluonteisen toiminnan tai tapahtumasarjan mahdollistamiseen. Avustuksen määrä on joko 500 tai 1000 euroa. Kaupungilla on oikeus päättää myönnettävän avustuksen määrästä.

Toiminnan on tärkeää olla kaikille saavutettavissa olevaa, mutta sen ei kuitenkaan tarvitse olla kaikille avointa. Toiminnan pitää linkittyä porilaisten hyvinvoinnin, terveyden tai turvallisuuden edistämiseen ja sen pitää kohdistua porilaisiin tai tapahtua Porissa.

Toimintatonni voidaan myöntää kuluvana vuotena tapahtuvaan toimintaan ja sen käytöstä on raportoitava vuoden loppuun mennessä.

Tutustu tarkemmin Toimintatonnin kriteereihin Porin kaupungin avustusperiaatteissa.

Toimintatonnin hakulomake vuodelle 2023

Hankeavustukset

Avustus on tarkoitettu yhdistysten toteuttamiin hankkeisiin. Kaupungilta voi hakea korkeintaan 30 %:n rahoitusosuutta 1-3 vuoden mittaiseen hankkeeseen, jonka päärahoitus tulee joltain muulta rahoittajalta. Kaupunki voi myös toimia enintään vuoden mittaisen esiselvitys-, kokeilu- tms. hankkeen päärahoittajana, jolloin rahoitus voi olla jopa 90 % hankkeen kustannuksista.

Avustukset vuonna 2023 alkaviin hankkeisiin on nyt avoinna. Hakulomake hankeavustuksiin avautuu tästä linkistä.

Voit tutustua lomakkeen kysymyksiin ennakkoon tämän linkin tiedostosta.

Hyvinvointiraha

Porin kaupungilta voi hakea rahaa porilaisten hyvinvoinnin edistämiseen.

Lisätiedot: Hyvinvointirahan hakeminen

 • Kumppanuussopimukset: Sirkka-Liisa Varjus, sirkka-liisa.varjus@pori.fi, puh. 044 701 3408

  Toiminta-avustus liikuntaan ja nuorisotoimintaan: Petteri Lahti, petteri.lahti@pori.fi, puh. 044 701 0189

  Toiminta-avustus kulttuuriin: Jyri Träskelin, jyri.traskelin@pori.fi, puh. 044 701 1251

  Toiminta-avustus hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämiseen: Jonna Vainio, jonna.vainio@pori.fi, puh. 044 701 7905

  Rakkaudella porilaisille -hyvinvointiraha: Sirpa Kynäslahti, sirpa.kynaslahti@pori.fi, puh. 044 701 3617

  Toimintatonnit: Päivi Erkko, paivi.erkko@pori.fi, puh. 044 701 4389

  Järjestöjen starttiavustus: Jonna Vainio, jonna.vainio@pori.fi, puh. 044 701 7905

  Hankeavustukset: Kristiina Laine, kristiina.laine@pori.fi, puh. 044 701 1513

  Tapahtuma-avustukset: Eija Joensuu, eija.joensuu@pori.fi, puh. 044 701 7911

  Yksityistieavustukset: Mika Painilainen, mika.painilainen@pori.fi, puh. 044 701 1778

Vuoden 2022 avustusten raportointi

Raportointi vuoden 2022 toiminta-avustusten käytöstä

Kulttuuriin, liikuntaan ja nuorisotyöhön sekä hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämiseen vuodelle 2022 myönnettyjen avustusten käytöstä raportoidaan raportointilomakkeen kautta 28.2.2023 mennessä. Raportointiin tulee sisältyä sanallinen kuvaus avustuksella toteutetusta toiminnasta ja sen vaikuttavuudesta sekä erittely avustettavan toiminnan kustannuksista. Mikäli avustussumma on 10.000 euroa tai enemmän, tulee raporttiin liittää lisäksi tuloslaskelma, tase, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus/toiminnantarkastuskertomus 31.5.2023 mennessä. Yhdistykset, joiden kohdalla avustussumma jää alle 10.000 euron, voivat liittää raporttiin em. dokumentit, mikäli niistä käy ilmi raportoinnin kannalta olennaista tietoa. Huom. liitteet lisätään yhtenä liitekokonaisuutena.

Raportointilomake v. 2022 avustuksiin (lomake käytössä 31.5.2023 asti)

Yhteyshenkilöt:
Kulttuuriavustukset: Tiina Lehtonen, tiina.k.lehtonen@pori.fi tai puh. 044 701 1250
Liikunnan ja nuorisotoiminnan avustukset: Nanna Grönman, nanna.gronman@pori.fi tai puh. 044 701 1405
Hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämisen avustukset: Jonna Vainio, jonna.vainio@pori.fi tai puh. 044 701 7905

Porin kaupungin avustusperiaatteet

Porin kaupunginhallitus on hyväksynyt 28.9.2020 avustusperiaatteet. Avustusperiaatteet koskevat kaikkia Porin kaupungin yhdistyksille ja vapaille toimintaryhmille myöntämiä avustuksia sekä kaupungin myöntämiä tapahtuma-avustuksia ja kevytavustuksia, joita voivat hakea myös muut toimijat. Muilta osin yrityksiin tai yksittäisiin henkilöihin kohdistuvat avustukset (kuten työllistämisavustukset) tai kaupungin edelleen jakamat avustukset eivät kuulu avustusperiaatteissa säädeltyihin.

Porin kaupungin avustukset jaetaan viiteen kategoriaan:

 • Kumppanuussopimuksiin perustuvat avustukset  
 • Toiminta-avustukset
 • Hankeavustukset
 • Tapahtuma-avustukset
 • Kevytavustukset

Lisäksi tekninen lautakunta myöntää yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustuksia ja kaupunginhallitus myöntää hissiavustuksia. Näitä avustuksia ei ole kuvattu alla olevassa asiakirjassa, mutta avustusperiaatteet koskevat niitä soveltuvin osin.

Avustusperiaatteet

Yhdistysilta pidettiin 19.10.2022

Yhdistysilta järjestettiin lokakuussa hybriditilaisuutena, jossa oli noin 50 osallistujaa paikanpäällä kaupungintalolla ja yhtä paljon etäosallistujia. Tilaisuuden esitykset löytyvät tästä:

Toiminta-avustusten haku vuodelle 2023

Yhdistysyhteistyöohjelman laatiminen

Kaupungin ja hyvinvointialueen tehtäväjako järjestöavustuksissa

Kaupunginhallitus valitsi uudet kumppanit vuodelle 2023

Avoimessa kumppanuussopimusten haussa syyskuussa saapui 21 hakemusta erilaisilta yhdistyksiltä ja seuroilta. Viisi hakijaa toivoi jatkoa nykyiselle sopimukselle ja muut olivat uusia hakijoita. Kaupunginhallitus päätti uusia sopimuksen neljän hakijan kanssa sekä käynnistää neuvottelut kahden uuden yhdistyksen kanssa. Kumppanuusmenettelyyn valitut yhdistykset ovat Keho liikkeessä ry, Rakastajat-teatterin kannatus ry, Satakunnan hyvinvointi- ja kulttuuriyhdistysten tuki ry ja Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ry sekä uusina hakijoina Liikuntaseura Pori ry ja Suomen Punainen Risti Satakunnan piiri.