Avustukset

Porin kaupunki tarjoaa useita erilaisia avustuksia yhdistyksille, yksityisille toimijoille sekä muille sidosryhmille.

Porin kaupungin avustukset jaetaan viiteen kategoriaan:

  • Kumppanuussopimuksiin perustuvat avustukset  
  • Toiminta-avustukset
  • Hankeavustukset
  • Tapahtuma-avustukset
  • Kevytavustukset

Lisäksi tekninen lautakunta myöntää yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustuksia ja kaupunginhallitus myöntää hissiavustuksia.

Porin kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 29. tammikuuta 2024 päivitetyt avustusperiaatteet, jotka ovat tulleet voimaan 1.2.2024 alkaen. Avustusten hakijan tulee perehtyä avustusperiaatteisiin ennen avustuksen hakemista.

Haettavissa olevat avustukset

Tältä sivulta löydät haettavissa olevien avustusten hakuohjeet ja hakulomakkeet. Jokaisen avustuskategorian alta löytyvät kaupungin yhteyshenkilöiden tiedot. Lisäksi Porin kaupunki kuuluttaa avustukset täällä.

Järjestön starttiavustus

Avustus on tarkoitettu toimintaansa aloittavalle yhdistyksen toiminnan käynnistämiseen. Avustuksen suuruus on 200 euroa, ja sitä voi hakea ainoastaan yhdistyksen perustamisvuotena. Avustus maksetaan yhdistyksen rekisteröinti-ilmoitusta vastaan. Avustusta haetaan lähettämällä yhdistyksen yhteystiedot, tilitiedot ja rekisteröinti-ilmoitus osoitteeseen kirjaamo@pori.fi.

Lisätiedot: Jonna Vainio, jonna.vainio@pori.fi, puh. 044 701 7905

Toimintatonni

Toimintatonni-avustukset vuodelle 2024 ovat haettavissa.

Toimintatonni on tarkoitettu rajatun osallistujaryhmän kertaluonteisen toiminnan tai tapahtumasarjan mahdollistamiseen. Avustuksen määrä on joko 500 tai 1000 euroa. Kaupungilla on oikeus päättää myönnettävän avustuksen määrästä.

Toiminnan on tärkeää olla kaikille saavutettavissa olevaa, mutta sen ei kuitenkaan tarvitse olla kaikille avointa. Toiminnan pitää linkittyä porilaisten hyvinvoinnin, terveyden tai turvallisuuden edistämiseen ja sen pitää kohdistua porilaisiin tai tapahtua Porissa.

Avustusta ei myönnetä
– yhdistyksen tai seuran perustoimintaan
– vuosittain toistuviin tapahtumiin
– julkaisujen tekemiseen
– ammattilaisille suunnattuihin koulutuksiin, seminaareihin tai verkostotapahtumiin
– henkilökohtaiseen apurahaan
– sosiaali- ja terveydenhuoltoon kiinteästi liittyvään toimintaan
– käyttöomaisuushankintoihin
– myytävän tuotteen valmistamiseen
– yhdistyksen tai yksityishenkilön merkkivuosijuhliin

Lisäksi tulee huomioida, että avustusta ei voi käyttää toistuvasti samaan tai samankaltaiseen toimintaan. Avustus saa sisältää korkeintaan 40 % palkkoja tai palkkioita.

Toimintatonni voidaan myöntää kuluvana vuotena tapahtuvaan toimintaan ja sen käytöstä on raportoitava vuoden loppuun mennessä.

Toimintatonnin hakulomake 2024

Toimintatonnin raportointilomake 2024

Lisätiedot: Päivi Erkko, paivi.erkko@pori.fi, puh. 044 701 4389

Hissiavustukset

Lisätiedot: Marjukka Palin, marjukka.palin@pori.fi, puh. 044 701 8037.

Yksityistieavustus

Porin kaupungin alueella olevat yksityistiet voivat hakea vuoden 2023 kunnossapitoavustuksia Porin kaupungin tekniseltä lautakunnalta.

Avustus myönnetään tielle, jonka vaikutuspiirissä on vähintään kaksi vakinaista asuntoa ja toimiva tiekunta. Lisäksi avustuksen saaminen edellyttää, että tiekunta on huolehtinut siitä, että tien käytön rajoituksista, kuten painorajoituksista, puomista ja kiellosta liikennöidä, on tehty ilmoitus kansalliseen tie- ja katuverkon tietojärjestelmään Digiroadiin sekä tien vastuuhenkilöstä yksityistierekisteriin, jota pitää Maanmittauslaitos.

Tiekunnan on toimitettava tekniselle lautakunnalle tilinpäätöstiedot, joiden tulee perustua tiekunnan kokouksessa hyväksyttäviin tositteisiin. Talkootöitä ei hyväksytä kunnossapitokustannuksiin, eikä pihateitä avusteta.

Avustuslomakkeet

Avustuslomakkeet tulee ensisijaisesti täyttää ja lähettää sähköisesti alla olevan linkin kautta:
Yksityistien avustushakemus 2023 (sähköinen lomake)

Mikäli sähköisen lomakkeen käyttö ei ole mahdollista, voi paperilomakkeen tulostaa alla olevasta linkistä:
Yksityistien avustushakemus 2023 (tulostettava lomake)

Paperilomakkeen voi hakea myös Porin kaupungin asiakaspalvelusta.

Hakemukset on palautettava 5.4.2024 klo 15 mennessä joko sähköisellä lomakkeella tai postitse osoitteeseen: Porin kaupunki, tekninen lautakunta, yksityistieavustukset 2023, PL 121, 28101 Pori.

Paperiset hakemukset voi toimittaa ko. määräaikaan mennessä myös Porin kaupungin asiakaspalveluun.

Lisätiedot Yksityistiet-sivulla.

Lisätiedot: Mika Painilainen, mika.painilainen@pori.fi, puh. 044 701 1778

Kumppanuussopimukset

Porin kaupunki voi solmia kumppanuussopimuksen yhdistyksen kanssa, kun yleisten avustusten
myöntämistä koskevien edellytysten lisäksi kaupunginhallituksen hyväksymät kriteerit täyttyvät.

Hakuaika on päättynyt. (1.2-26.2.2024 klo 15.00) Hakijat saavat tiedon neuvotteluiden käynnistymisestä huhtikuussa 2024.

Tietoa aiheesta: Kumppanuussopimukset

Lisätiedot: Annika From, annika.from@pori.fi, puh. 044 701 0015

Hyvinvointiraha

Porin kaupungilta voi hakea rahaa porilaisten hyvinvoinnin edistämiseen.  Hyvinvointirahan ideana on, että kaupunkilaiset pääsevät itse pohtimaan ja päättämään taloudellisten resurssien käytöstä hyvinvoinnin edistämiseksi. Porissa hakijat myös toteuttavat hankkeet itse.

Hakuaika on päättynyt! Hakuaika on ollut 8.1.-31.1.2024 klo 12.00 mennessä.

Tarkempaa tietoa hyvinvointirahan prosessista ja päätöksenteosta löydät täältä.

Lisätiedot: Sirpa Kynäslahti, sirpa.kynaslahti@pori.fi, puh. 044 701 3617

Hankeavustukset

Avustukset vuonna 2024 alkaviin hankkeisiin on nyt jaettu, eikä niitä voi enää tälle vuodelle hakea.

Tapahtuma-avustus

Tapahtuma-avustuksiin myönnetyt varat on vuoden 2024 osalta jaettu, eikä niitä voi enää tälle vuodelle hakea.

Vuoden 2023 avustusten raportointi

Raportointi vuoden 2023 toiminta-avustusten käytöstä -raportointilomake sulkeutunut.

Kulttuuriin, liikuntaan ja nuorisotyöhön sekä hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämiseen vuodelle 2023 myönnettyjen avustusten käytöstä raportoidaan raportointilomakkeen kautta 28.2.2024 mennessä. Raportointiin tulee sisältyä sanallinen kuvaus avustuksella toteutetusta toiminnasta ja sen vaikuttavuudesta sekä erittely avustettavan toiminnan kustannuksista. Mikäli avustussumma on 10.000 euroa tai enemmän, tulee raporttiin liittää lisäksi tuloslaskelma, tase, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus/toiminnantarkastuskertomus 31.5.2024 mennessä. Yhdistykset, joiden kohdalla avustussumma jää alle 10.000 euron, voivat liittää raporttiin em. dokumentit, mikäli niistä käy ilmi raportoinnin kannalta olennaista tietoa. Huom. liitteet lisätään yhtenä liitekokonaisuutena.

Toiminta-avustukset

Hakuaika vuoden 2024 toiminta-avustuksiin on päättynyt! Päätöksenteko myönnettävistä toiminta-avustuksista on tehty helmikuussa 2024. Seuraava haku vuoden 2025 toiminta-avustuksiin tapahtuu syksyllä 2024.

Yhdistysten ja seurojen toiminta-avustukset liikuntaan, nuorisotoimintaan, kulttuuritoimintaan sekä hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämiseen vuonna 2024 ovat olleet haettavissa 1.-23.11.2023 klo 15.00.

Toiminta-avustusta voivat hakea rekisteröidyt yhdistykset, jotka ovat toimineet vähintään yhden kalenterivuoden ennen avustuksen hakua. Yhdistys voi hakea yhtä tai useampaa toiminta-avustusta, mutta samaan toimintaan ei voi saada useita avustuksia. Toiminta-avustusta myönnetään ainoastaan yhdistyksen sääntöjen mukaiseen toimintaan.

Toiminta-avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yhdistyksen tulee olla rekisteröitynyt ja kuvannut toimintansa Lähellä.fi -palveluun. Lisätietoa palvelun käyttöön liittyen: Mirva Valkama mirva.valkama@yhteisokeskus.fi, puh. 044 986 1242

Yhdistysillan 12.10.2023 materiaali toiminta-avustuksista ja Lähellä.fi -palvelusta.

Avustusohjeet löydät alla olevista linkeistä.

Hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämisen avustusohjeet 2024
Hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämisen avustusten yhteyshenkilö: Annika From, annika.from@pori.fi, puh. 044 701 0015

Kulttuurin avustusohjeet 2024
Kulttuurin avustusten yhteyshenkilö: Tiina Lehtonen, tiina.k.lehtonen@pori.fi tai puh. 044 701 1250

Liikunnan ja nuorisotyön avustusohjeet 2024
Toiminta-avustuksen lisäksi yhdistys voi hakea samalla lomakkeella avustusta tilavuokraan tai tilan käytöstä aiheutuviin kustannuksiin sekä avustusta liikunnan ja nuorisotyön kehittämiseen.
Liikunnan ja nuorisotyön avustusten yhteyshenkilö: Nanna Grönman, nanna.gronman@pori.fi tai puh. 044 701 1405