Hyvinvoinnin edistäminen

Valokuva ulkoilijasta

Kaupungin kaikilla toimialoilla tehdään merkittävää työtä kaupunkilaisten hyvinvoinnin eteen, hyvinvointia edistetään monin tavoin ja eri tasoilla. Myös kaupungin asukkailla on oma tärkeä roolinsa.

Kaupungin hyvinvointityötä ohjaa kaupunginvaltuuston hyväksymä hyvinvointisuunnitelma, johon on kirjattu viisi painopistettä, sekä niille tavoitteet ja teot.  Nämä viisi painopistettä ovat:

1. Mielen hyvinvointi

2. Liikkuminen

3. Terveelliset elintavat

4. Osallisuus ja aktiivisuus

5. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö

Hyvinvointiryhmä

Hyvinvointiryhmä koordinoi Porin kaupungin hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta. Hyvinvointiryhmä valmistelee hyvinvointisuunnitelman ja koordinoi sen toimeenpanoa, sekä tekee yhteistyötä paikallisten, alueellisten ja kansallisten toimijoiden kanssa.

Hyvinvointiryhmä raportoi asukkaiden hyvinvoinnin tilasta kaupunginvaltuustolle. 

Hyvinvointiryhmään kuuluvat sivistystoimialan johtaja Esa Kohtamäki, ympäristösuunnittelija Heli Välimaa, työvoimasuunnittelija Johanna Koskela, kulttuuriyksikön päällikkö Jyri Träskelin, elinvoima- ja ympäristötoimialan johtaja Jouko Hautamäki, teknisen toimialan johtaja Markku Koppelomäki, liikunta- ja nuorisoyksikön päällikkö Petteri Lahti, opetusyksikön päällikkö Taneli Tiirikainen, ja talous- ja hallintojohtaja Tuomas Hatanpää, viestintäjohtaja Marjut Vähänen, turvallisuuspäällikkö Jukka-Pekka Schroderus. Satakunnan hyvinvointialueelta ryhmään kuuluvat hyvinvointijohtaja Pauliina Hietasalo, Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen vastuualuejohtaja Mari Levonen ja kotihoidon vastuualuejohtaja Pirjo Rehula.

Hyvinvointiryhmän puheenjohtajana toimii strategia ja hyvinvointijohtja Tomi Lähteenmäki ja sihteerinä hyvinvointikoordinaattori Sirpa Kynäslahti. Lisäksi ryhmään kuuluu asiantuntijajäsenenä Satakunnan yhteisökeskuksen toiminnanjohtaja Milja Karjalainen.

Hyvinvointiryhmän tukena toimii ja asioita valmistelee hyvinvointitiimi, joka koostuu kaupungin kaikkien toimialojen, sekä hyvinvointialueen asiantuntijoista. 

Hyvinvointikertomus

Laaja hyvinvointikertomus tehdään kerran valtuustokaudessa. Se kertoo kaupunkilaisten hyvinvoinnista ja terveydestä väestöryhmittäin, sekä toteutetuista toimenpiteistä. Hyvinvointiraportilla täydennetään vuosittain hyvinvointikertomusta. 

Hyvinvointisuunnitelma 2025, hyvinvointikertomus 2017–2021 ja hyvinvointiraportit löytyvät  Strategiat ja ohjelmat -sivulta

Hyvinvointiraha

Pori on toteuttanut Rakkaudella porilaisille -hyvinvointirahaa vuodesta 2018. Kyseessä on osallistuvan budjetoinnin toimintamalli, jolla toteutetaan hankkeita porilaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Lisätietoja hyvinvointirahasta

Osallisuus

Osallisuudella on tärkeä merkitys kaupunkilaisten hyvinvointiin. Porissa on käytössä osallisuus- ja vuorovaikutusmalli, jota toteutetaan kaupungin toimesta. Lisätietoja osallisuudesta

Terve kunta

Pori on aktiivisesti mukana Terve kunta -verkostossa.