Hyvinvoinnin edistäminen

Valokuva ulkoilijasta

Porissa hyvinvointia edistetään alla olevilla kaupunginvaltuuston asettamilla painopisteillä ja tavoitteilla: 

Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö

 • Luonto- ja kulttuuriympäristön hyödyntäminen kaupunkilaisten aktivoimiseen
 • Rakennetun ympäristön toimivuus

Osallistuva ja aktiivinen porilainen

 • Osallisuuden vahvistaminen
 • Kannustava työllisyyden edistäminen
 • Kaupunkilaisten vastuun ottaminen omasta ja muiden hyvinvoinnista
 • Yksinäisyyden vähentäminen

Terveelliset elintavat

 • Savuttomuuteen kannustaminen
 • Alkoholin ja muiden päihteiden käytön vähentäminen
 • Painonhallinta
 • Liikunnan lisääminen
 • Terveelliseen ravitsemukseen kannustaminen

Hyvinvointiryhmä

Hyvinvointiryhmä edistää Porin kaupungin hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta. Hyvinvointiryhmä valmistelee hyvinvointiohjelman ja koordinoi sen toimeenpanoa sekä tekee yhteistyötä paikallisten, alueellisten ja kansallisten toimijoiden kanssa.

Hyvinvointiryhmä raportoi asukkaiden hyvinvoinnin tilasta kaupunginvaltuustolle. 

Hyvinvointiryhmään kuuluvat terveys- ja sairaalapalveluiden johtaja Anna-Liisa Koivisto, sivistystoimialan toimialajohtaja Esa Kohtamäki, ympäristösuunnittelija Heli Välimaa, työvoimasuunnittelija Johanna Koskela, kulttuuriyksikön päällikkö Jyri Träskelin, elinvoima- ja ympäristötoimialan toimialajohtaja Lauri Kilkku, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Mari Levonen, viestintä- ja markkinointisuunnittelija Marika Virtanen, infra yksikön päällikkö Markku Koppelomäki, rakennusvalvontayksikön päällikkö Mikko Nurminen, perusturvan erityisasiantuntija Pauliina Hietasalo, liikunta- ja nuorisoyksikön päällikkö Petteri Lahti, iäkkäiden palveluiden palvelujohtaja Pirjo Rehula, perusturvatoimialan toimialajohtaja Sanna Mustajoki, sivistystoimialan yhteiset palvelut yksikön päällikkö Taneli Tiirikainen, controller Tiina Toivonen ja talous- ja hallintojohtaja Tuomas Hatanpää. Hyvinvointiryhmän puheenjohtajana toimii strategiapäällikkö Tomi Lähteenmäki ja sihteerinä hyvinvointikoordinaattori Sirpa Kynäslahti. Lisäksi ryhmään kuuluvat asiantuntijajäseninä Satakunnan yhteisökeskuksen toiminnanjohtaja Milja Karjalainen.

Hyvinvointiryhmän tukena toimii ja asioita valmistelee hyvinvointitiimi, joka koostuu kaupungin kaikkien toimialojen asiantuntijoista. 

Hyvinvointikertomus

Laaja hyvinvointikertomus tehdään kerran valtuustokaudessa. Se kertoo kaupunkilaisten hyvinvoinnista ja terveydestä väestöryhmittäin sekä toteutetuista toimenpiteistä. Hyvinvointiraportilla täydennetään vuosittain hyvinvointikertomusta. 

Hyvinvointiohjelma 2016-2025, hyvinvointikertomus 2017-2021 ja hyvinvointisuunnitelma 2017-2020 löytyvät Strategiat ja ohjelmat -sivulta

Hyvinvointiraha

Pori on toteuttanut Rakkaudella porilaisille -hyvinvointirahaa vuodesta 2018. Kyseessä on osallistuvan budjetoinnin toimintamalli, jolla toteutetaan hankkeita porilaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Lisätietoja hyvinvointirahasta

Osallisuus

Osallisuudella on tärkeä merkitys kaupunkilaisten hyvinvointiin. Porissa on käytössä osallisuus- ja vuorovaikutusmalli, jota toteutetaan kaupungin toimesta. Lisätietoja osallisuudesta

Terve kunta

Pori on aktiivisesti mukana Terve kunta -verkostossa.