Ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyö

Ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyö sekä väkivallan ehkäisy ovat hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämistä. Ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden käyttöä, ehkäistä rahapeleistä aiheutuvia haittoja sekä edistää Porin asukkaiden mielen hyvinvointia.

Nurmikkoa ja keltaisia kukkia

Porin kaupunki tekee ehkäisevää päihde- ja mielenterveystyötä sekä väkivallan ehkäisyä verkostoissa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Kokonaisuudesta vastaa kaupunginhallitus ja koordinoinnista vastuu on Porin kaupungin ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattorilla. Voit olla yhteydessä koordinaattoriin esimerkiksi yhteistyöhön, Porin kaupungin päihdetilanteeseen, kehittämisideoihin tai muuhun ajankohtaiseen tarpeeseen ehkäisevään päihde- ja mielenterveystyöhön liittyen.

Ehkäisevä päihdetyö

Ehkäisevä päihdetyö on osaltaan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämistä. Sen tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden käytön aiheuttamia haittoja päihteiden käyttäjille, heidän läheisilleen kuin yhteiskunnallekin. Tavoitteena on myös lisätä ymmärrystä päihteiden käytöstä ja niihin liittyvistä ilmiöistä sekä edistää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista päihteisiin liittyvissä asioissa. Laki ehkäisevästä päihdetyöstä tuli voimaan vuonna 2015, jonka mukaan ehkäisevään päihdetyöhön kuuluu alkoholi-, tupakka-, huume- ja rahapelihaittojen ehkäisy. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) vastaa valtakunnallisesti ehkäisevän päihdetyön koordinoinnista ja ohjauksesta. Päävastuu ehkäisevästä päihdetyöstä kuuluu kunnalle.

Porissa ehkäisevän päihdetyön ja mielenterveyden edistämisen koordinaatiovastuu on konsernihallinnossa strategia- ja hyvinvointiyksikössä ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattorilla. Koordinaattorin keskeisimmät lakisääteiset tehtävät ovat päihdehaittoja ehkäisevien toimien osaamisen lisääminen ja tukeminen kaikissa kunnan tehtävissä; ehkäisevän päihdetyön toimien esittäminen ja edistäminen kunnan hallinnossa, sosiaali- ja terveydenhuollossa, sivistys-, liikunta- ja nuorisotoimessa ja elinkeinotoimessa; sekä sovittaa yhteen nämä toimet yhteistyöhön osallistuvien tahojen toimintojen kanssa.

Ehkäisevän päihdetyön monialainen työryhmä vastaa ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön suunnitelman toteutumisesta ja osaltaan käytännön toteutuksesta. Monialaisessa työryhmässä on edustajia useilta toimialoilta ja laajasti yhteistyökumppaneita.

Porin kaupunki on mukana Pakka- toiminnassa, jossa tavoitteena on rajoittaa ikärajavalvottavien tuotteiden eli alkoholin, tupakka-, ja nikotiinituotteiden ja rahapelien saatavuutta. Pakka-mallin mukaisella työllä voidaan tutkimusten mukaan parantaa ikärajavalvontaa myyntipaikoissa, vähentää alaikäisten alkoholin ja nikotiinituotteiden saatavuutta, tukea alaikäisten raittiutta ja vaikuttaa asukkaiden asenteisiin alaikäisten juomisesta sekä tiukentaa päihtyneille anniskelua ravintoloissa. Pakka -työryhmässä on edustajia elinkeinoelämästä, aluehallintovirastosta, poliisista, järjestöistä, oppilaitoksesta, järjestyksenvalvonnasta, terveysvalvonnasta sekä hyvinvointialueelta. Lue lisää Pakasta täältä.

Apua ja tukea päihdeongelmiin

 • Satakunnan alueen sote-palvelut tuottaa Satakunnan hyvinvointialue. Hyvinvointialueen verkkosivut löydät osoitteesta sata.fi

  Päihde- ja mielenterveyspalveluja saat Satakunnan hyvinvointialueelta. Täältä saat apua mielenterveyden ja päihteiden käytön haasteisiin sekä löydät matalan kynnyksen palveluja.

  Tärkeät yhteystiedot sekä yhteystiedot hätätilanteisiin ja muihin kiireellisiin tilanteisiin löydät täältä.

 • EHYT ry:n ylläpitämä valtakunnallinen päihdeneuvonta antaa apua omaan tai läheisten päihteiden käytöstä aiheutuviin huoliin

  • maksuton palvelunumero on avoinna ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä. Puhelut ovat luottamuksellisia ja voit soittaa nimettömänä.

  Päihdeneuvontaan voit soittaa, jos

  • oma tai läheisesi alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden käyttö aiheuttaa sinulle huolta
  • haluat keskustella tilanteestasi ja vaihtoehdoistasi luottamuksella ammattilaisen kanssa
  • tarvitset apua oikean hoitotahon tai vertaistuen löytämiseen
  • kaipaat keskustelutukea tilanteessa, jossa haluat välttää retkahduksen

  EHYT:n päihdeneuvonnan verkkosivuille tästä.

 • Päihdelinkki-verkko­palvelu tarjoaa tietoa ja tukea päihteistä ja riippu­vuuksista. Päihde­linkistä löytyy kattavan tietopankin lisäksi testejä, oma-apusisältöjä, vertaistukea ja neuvon­ta­palvelu. Palvelu on tarkoitettu päihteiden käyttäjille, pelaajille, läheisille ja kaikille riippu­vuus­tiedosta kiinnos­tu­neille.

  Päihdelinkin verkkosivuille tästä.

 • Irti Huumeista -yhdistys tarjoaa valtakunnallisia vertais- ja ammattitukipalveluita huumeita käyttävien läheisille, toipuville ja huumeita käyttäville. Toimintamme tarkoituksena on vähentää ja ehkäistä huumeiden käytöstä aiheutuvia haittoja sekä yksilölle että yhteiskunnalle. neuvontaa, tukea ja perheterapiapalveluja huumeiden käyttäjille ja heidän läheisilleen.

  Irti huumeista ry:n verkkosivuille tästä.

 • Saat tukea ja apua rahapelaamisen hallintaan Tiltistä. Tiltin verkkosivuille tästä.

  Tiltti Satakunta – tarjoaa tietoa ja tukea pelaamisen hallintaan

  Tiltti on maksuton, matalan kynnyksen tukipiste rahapeliongelmiin. Tarjoamme tietoa, päivystysvastaanottoa sekä ryhmä- ja vertaistoimintaa Porissa, Raumalla ja Kankaanpäässä. Tilttiin ovat tervetulleita rahapelaajat ja heidän läheisensä yksin tai yhdessä. Lähetettä ei tarvita ja asioida voi nimettömänä. Käyminen ei vaadi sitoutumista ja jokainen voi osallistua toimintaan itselleen sopivalla tavalla. Tiltin toiminta ja keskustelut ovat luottamuksellisia. Tiltti Satakunnan verkkosivuille tästä.

Ehkäisevä mielenterveystyö

Ehkäisevän mielenterveystyön tavoitteena on vahvistaa mielenterveyttä ja vähentää mielenterveyteen kohdistuvia uhkia. Ehkäisevä mielenterveystyö vahvistaa yksilön mielenterveyttä suojaavia tekijöitä ja rakenteita sekä vähentää yksilön tai yhteisöjen mielenterveyttä vaarantavia tekijöitä ja rakenteita. Yksilötasolla mielenterveyttä edistetään muun muassa vahvistamalla itsetuntoa ja elämänhallintaa, yhteisötasolla vahvistamalla sosiaalista tukea ja osallisuutta sekä lisäämällä lähiympäristöjen viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Rakenteiden tasolla mielenterveyttä edistetään muun muassa turvaamalla taloudellinen toimeentulo ja tekemällä yhteiskunnallisia päätöksiä, jotka vähentävät syrjintää ja epätasa-arvoa.

Apua ja tukea mielenterveysongelmiin verkosta

 • Satakunnan alueen sote-palvelut tuottaa Satakunnan hyvinvointialue. Hyvinvointialueen verkkosivut löydät osoitteesta sata.fi

  Päihde- ja mielenterveyspalveluja saat Satakunnan hyvinvointialueelta. Täältä saat apua mielenterveyden ja päihteiden käytön haasteisiin sekä löydät matalan kynnyksen palveluja.

  Hätätilanne ja muut kiireelliset tilanteet sekä tärkeät yhteystiedot löydät täältä.

 • MIELI ry:n valtakunnallinen Kriisipuhelin päivystää 24 tuntia vuorokaudessa joka päivä. Voit soittaa nimettömästi ja luottamuksellisesti.

  Kriisipuhelin auttaa esimerkiksi silloin, kun

  • elämäsi on juuri muuttunut ja sinun on paha olla,
  • olet kokenut järkyttävän tapahtuman,
  • koet, ettet jaksa yksin pelon, huolen tai surun kanssa,
  • sinulla on itsetuhoisia ajatuksia tai
  • olet huolissasi läheisestäsi.

  Mieli ry:n verkkosivuille tästä.

 • MLL:n Lasten ja nuorten chatissa voit jutella luottamuksellisesti ja nimettömästi vapaaehtoisen päivystäjän kanssa, ihan mistä tahansa aiheesta. Chat on tarkoitettu kaikille alle 25-vuotiaille. Lasten ja nuorten chat on auki jokaisena päivänä klo 17–20. Pääset chattiin tästä.

  Apua ja tukea nuorten netistä.

  Jokainen perhettä kohtaava vaikeus tuo mukanaan paljon kipua, pettymystä ja toivottomuuttakin. Vaikeudet muistuttavat siitä, että elämä ei ole ongelmatonta ja ennustettavissa. Lapsella ja nuorella on eväitä selvitä haastavasta tilanteesta, kun turvallinen ja luottavainen suhde vanhempiin säilyy vaikeuksienkin keskellä. Tukea perheen huoliin ja kriiseihin tästä.

  Vanhempainpuhelimessa voit puhua mistä tahansa vanhemmuuteen liittyvästä asiasta. Kanssasi keskustelee MLL:n kouluttama päivystäjä. Voit ottaa nimettömänä yhteyttä puhelimitse, chattaamalla tai kirjoittamalla nettikirjeen. Kaikki yhteydenotot ovat luottamuksellisia, puheluita ei nauhoiteta eikä henkilöllisyyttäsi pystytä selvittämään. Puhelu on maksuton.

  Vanhempainpuhelin ja chat tästä.

Väkivallan ehkäisy

Väkivallan ehkäisyllä tarkoitetaan kaikkia niitä toimia, jotka estävät ennalta tulevaa väkivaltaa. Toimet voivat olla hyvin eri tasoisia: Yhteiskunnallisesti esimerkiksi tasa-arvon ja seksuaalikasvatuksen edistäminen ehkäisee väkivaltaa. Yksilötasolla väkivaltaa ehkäisee esimerkiksi kannustava kasvatus, vanhemmuuden tuki ja väkivaltaisen käyttäytymisen katkaiseminen.

Lue lisää väkivallan ehkäisystä täältä.

Porin kaupungissa ehkäisevää päihde- ja mielenterveystyötä sekä väkivallan ehkäisyn työtä koordinoidaan yhtenä kokonaisuutena. Porin kaupunki on mukana Satakunnan väkivaltafoorumissa.

Apua ja tukea lähisuhdeväkivaltaan ja väkivallan ehkäisyyn

 • Nollalinja on ilmainen auttava puhelin, jonne voit soittaa mihin kellonaikaan tahansa, vuoden jokaisena päivänä.

  Nollalinja auttaa:

  • kaikkia, jotka ovat kokeneet henkistä, fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa tai väkivallan uhkaa läheisessä ihmissuhteessaan
  • naisia, jotka ovat kokeneet henkistä, fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa tai väkivallan uhkaa
  • väkivaltaa kokeneiden läheisiä
  • ammattilaisia ja viranomaisia, jotka tarvitsevat neuvoja asiakastyöhönsä

  Nollalinjan verkkosivuille tästä.

 • Naisten Linja on tarkoitettu kaikenikäisille väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille naisille ja tytöille, itsemäärittelyä kunnioittaen, sekä heidän läheisilleen. Voit soittaa tai chatata. Kaikki yhteydenotot ovat luottamuksellisia.

  Naistenlinjan verkkosivuille tästä.

 • Nettiturvakoti on Ensi- ja turvakotien liiton verkkopalvelu. Nettiturvakoti auttaa väkivallan kaikkia osapuolia tarjoamalla heille tietoa, keskusteluapua sekä tarinoita perhe- ja lähisuhdeväkivallasta ja siitä selviytymisestä. Sivustolla autetaan myös väkivallan todistajina tai kohteina olleita lapsia ja nuoria. Väkivalta ei kuulu lapsen kasvuympäristöön.

  Nettiturvakodin verkkosivuille tästä.

 • Turvakoti

  Turvakotiin voi tulla mihin vuorokauden aikaan tahansa, asuinkunnasta riippumatta. Turvakotiin voi hakeutua joko suoraan tai ottamalla yhteyttä puhelimitse. Turvakoti on maksuton, etkä tarvitse saapumiseen lähetettä. Turvakoti on tarkoitettu kaikille lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille, jotka tarvitsevat apua ja tukea tilanteesta selviämiseen. Turvakoti on tarkoitettu kaikenikäisille ja sukupuolisille ihmisille ja asiakkaaksi voi hakeutua yksin tai lasten kanssa.

  Pääset verkkosivuille tästä.

  Lähisuhdeväkivaltatyön avopalvelut Primula

  Kriisi- ja lähisuhdeväkivaltatyön avopalvelu Primula tarjoaa matalan kynnyksen apua ja tukea perheen erilaisissa kriisitilanteissa, kuten perheväkivalta- ja erotilanteissa.  Yhdistyksemme palvelut ovat maksuttomia ja saatavilla kaikille Satakunnan hyvinvointialueen asukkaille. Et tarvitse minkäänlaista lähetettä tai maksusitoumusta – oma yhteydenottosi riittää. Pääset Primulan verkkosivuille tästä.

  Aggredi Satakunta

  Aggredi pyrkii rikoksentekijöiden väkivaltaisen käyttäytymisen vähentämiseen tai lopettamiseen yksilö- ja verkostotyön avulla.  Aggredi tarjoaa mahdollisuuden käsitellä väkivallasta aiheutuneita ongelmia tai seurauksia puolueettomalla maaperällä. Osallistuminen ei edellytä päihteettömyyttä tai rikoksettomuutta, vaan ainoastaan halun tehdä asiat toisin.

  Aggredi Satakunnan asiakaskohderyhmää ovat työikäiset (18–65-vuotiaat) henkilöt, joilla on haasteita kodin ulkopuolisen väkivallan kanssa. Haasteet voivat olla esimerkiksi väkivaltaisista ajatuksia, väkivaltafantasioita tai väkivaltarikoksia. Aggredin kohderyhmää ovat myös erilaisista ryhmittymistä irtaantuvat henkilöt. Aggredi ei työskentele perhe-, pari- tai lähisuhdeväkivaltaan tai seksuaalirikoksiin syyllistyneiden asiakkaiden kanssa.

  Aggredi Satakunta verkkosivuille tästä.

 • Ankkuritoiminta perustuu moniviranomaisyhteistyöhön, jossa eri viranomaiset työskentelevät yhdessä poliisiasemalta käsin. Ankkuri-tiimi muodostuu poliisin, sosiaalityöntekijän, sosiaaliohjaajan ja sairaanhoitajan muodostamasta ryhmästä.

  Satakunnassa ankkuritoimintaa järjestetään koko maakunnan alueella. Satakunta on jaettu pohjoisen ja eteläisen tiimin toiminta-alueisiin. Ankkuritiimit puuttuvat varhaisesti alaikäisten rikolliseen käyttäytymiseen, selvittävät nuoren asiakkaan elämäntilannetta kokonaisvaltaisesti ja ohjaavat tarvittaessa avun ja tuen piiriin. Ankkuritiimit hoitavat myös lähisuhde ja perheväkivaltatapauksia, kun perheessä on alaikäisiä lapsia. Lue lisää Ankkuritoiminnasta täältä.

  Porin kaupunki kuuluu pohjoisen tiimiin.

  Yhteystiedot:

  ankkuri.pohjoinen@sata.fi
  sosiaalityöntekijä, 044 701 6138
  ohjaaja, 044 701 9901
  sairaanhoitaja, 044 701 3028, 044 701 6261