Talousarvio, tilinpäätös ja seurantaraportti

Kuvituskuva

Talousarviossa kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupungin ja kaupunkikonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet, sekä vahvistaa toimialojen ja liikelaitosten määrärahat tavoitteiden toteuttamiseksi. Määrärahojen käyttö ja ennuste niiden toteutumisesta talousarvioon verrattuna käsitellään kuukausittain lauta- ja johtokunnissa. Talousarvion toteutuminen raportoidaan kaupunginvaltuustolle kolmannesvuosittain laadittavalla raportilla.

Tilikauden päätteeksi laaditaan maaliskuun loppuun mennessä tilinpäätös, jonka valtuusto käsittelee viimeistään kesäkuussa. Tilinpäätökseen sisältyy kaupungin ja kaupunkikonsernin virallisten tilinpäätöslaskelmien lisäksi toimintakertomus, talousarvion toteutumisvertailu ja liitetiedot.