Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo

Osallisuusseminaari

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen kuuluvat kunnan lakisääteisiin velvollisuuksiin. Työnantajana ja palveluiden tarjoajana Porin kaupungilla on velvollisuus arvioida ja edistää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista. Kaupungin tulee aktiivisilla toimenpiteillä vaikuttaa syrjinnän kieltojen noudattamiseen, syrjinnän ennaltaehkäisyyn ja heikommassa asemassa olevan tukemiseen tai aseman parantamiseen.

Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi Porin kaupungille on laadittu yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma ja nimetty yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöryhmä. Kuitenkin jokainen Porin kaupunkiorganisaatiossa työskentelevä on vastuussa tasa-arvoisesta ja yhdenvertaisesta työyhteisöstä ja palveluista.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman tarkoituksena on antaa suuntaviivoja ja työkaluja työpaikkojen ja palvelujen tasa-arvoisuuden, oikeudenmukaisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseen sekä ilmaista Porin kaupungin tahtotila, linjaukset ja käytänteet kaikkien ihmisten yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen kohtelun edistämiseksi

Suunnitelman tavoitteena on:

 • kertoa selkeästi kaupunkitasoiset keskeiset tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittämisteemat, tavoitteet ja niitä varten tarvittavat toimenpiteet sekä seuranta
 • ilmaista kaikkien osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien merkitys yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi
 • edistää kaupunkiorganisaation sisällä ymmärrystä kaikkien toimijoiden vastuusta ylläpitää yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia työyhteisöjä ja palveluja

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmassa on neljä pääperiaatetta:

 1. Syrjinnässä nollatoleranssi
 2. Vastuu on kaikilla
 3. Erilaisuus on rikkautta
 4. Lapset ensin

>> Tutustu vuosille 2021-2025 laadittuun yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaan täällä

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöryhmä

Porin kaupungin organisaatiossa on toiminut yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöryhmä syksystä 2019 alkaen. Ryhmä on kaupunginjohtajan nimeämä, ja siihen kuuluu sekä kaupungin henkilöstön että työnantajan edustajia monipuolisesti eri puolilta organisaatiota.

Työryhmän tehtävänä on:

 • yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyvien asioiden (sekä henkilöstön että palveluiden näkökulmasta) valmistelevana ryhmänä toimiminen
 • yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasioiden edistäminen kaupunkiorganisaatiossa
 • yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumisen varmistaminen ja arviointi
 • yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman päivityksen valmisteleminen
 • yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasioiden viestintä
 • yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasioiden raportointi toimielimelle.

Työryhmän kokoonpano:

 • Puheenjohtaja Annika From, yhteyskoordinaattori (varajäsen Elli-Mari Sulonen, osallisuusasiantuntija)
 • Sihteeri Sanna Heino, henkilöstön kehittämispäällikkö (varajäsen Olli Rajala, kehittämispäällikkö)
 • Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö (varajäsen Seppo Salonen, yksikön päällikkö)
 • Petteri Lahti, yksikön päällikkö (varajäsen Kirsi Nuorsaari, suunnittelija)
 • Tiina Kudjoi, hallinnollinen isännöitsijä (varajäsen Tuuli Leppimäki, johdon assistentti)
 • Jaana Mattila, palveluesimies (varajäsen Timo Salmi, vastaava palvelusuunnittelija)
 • Markku Harju, verkostopäällikkö (varajäsen Teppo Tapiainen, laitospäällikkö)
 • Tiina Lamminpää, työsuojeluvaltuutettu (varajäsen Jussi Viertola, työsuojeluvaltuutettu)
 • Kimmo Hohkala, pääluottamusmies (varajäsen Päivi Alho, pääluottamusmies)
 • Tuula Virtaranta-Levo, pääluottamusmies (varajäsen Merja Salonen, pääluottamusmies)
 • Marja-Leena Varho, pääluottamusmies (varajäsen Hanna Virtanen, pääluottamusmies)

Ryhmän jäsenten yhteystiedot löytyvät Porin kaupungin puhelinluettelosta.