Porin perusturva ohjeistaa kotihoidon työntekijöitään käyttämään hengityssuojainta jokaisella kotikäynnillä asiakkaan luona. Henkilökohtainen avustaja voi STM:n ohjeistuksen mukaisesti käyttää huivia tai kankaista suojainta, mikä on pestävä, jos avustettava ei sairasta hengitystieinfektiota.
Porin perusturva soittaa kaikille toiminta-alueensa yli 70-vuotiaille asukkaille. Puheluilla halutaan varmistaa, että kotona asuvat ikääntyneet saavat tarvitsemaansa apua koronaepidemian aikana. 
Osana koronaviruksen leviämisen ehkäisyä Kirjurinluodon alueen lenkkipolut tullaan merkitsemään kylteillä, jossa kuntoilijoita pyydetään noudattamaan tiettyä kulkusuuntaa.
Porin kaupunginkirjaston kaikki toimipisteet ovat Suomen hallituksen antaman koronavirusepidemiaan liittyvän ohjeistuksen mukaisesti kiinni 13.5.2020 asti.
Vallitsevalla koronaepidemialla ja sen vuoksi päätetyillä toimenpiteillä ja rajoituksilla tulee mahdollisesti olemaan hetkellistä heikentävää vaikutusta Porin kaupungin palveluita käyttävien henkilöiden ja yritysten maksukykyyn. Koronatilanteen aiheuttamien tilapäisten maksuvaikeuksien vuoksi asukkaat ja yritykset voivat nyt hakea maksulykkäystä kaupungin laskuille.
Koronavirusepidemia on vaikuttanut Porin kaupungin eläinlääkintäpalveluihin siten, että pieneläinten kiireetöntä hoitoa ei tällä hetkellä toteuteta. Turhien kontaktien välttämiseksi toivotaan, että kiireellisen hoidon yhteydessä eläinlääkärin vastaanotolle tulisi lemmikin kanssa vain yksi ihminen.
Satakunnan yhteisökeskus edistää järjestöjen välistä yhteistyötä, tukee järjestöjen toimintaa tila- ja toimistopalveluilla, suunnittelee ja toteuttaa maakunnan järjestöille koulutus- ja valmennustoimintaa sekä kehittää eri sektoreiden välistä yhteistyötä. Porista löytyy useita yhdistyksiä ja yhteisöjä, jotka tarjoavat laajasti tukea sekä keskustelu- ja asiointiapua.
Porissa on jo usean vuoden ajan panostettu tietoteknisiin hankintoihin. Panostukset ovat osoittautuneet erityisen arvokkaiksi koronatilanteessa. Esimerkiksi asiahallintajärjestelmä Aapeli, koululaisten Chromebook-tietokoneet ja henkilöstön etätyöskentelyn mahdollistavat O365-työkalut ovat sujuvoittaneet etäopetukseen ja -työskentelyyn siirtymisen.
Subscribe to feed