Todistus

Väliaikaisen sairasvakuutuslain muutoksen myötä tartuntatautipäivärahan saaminen ansionmenetyksen korvaamiseksi ei enää edellytä tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätöstä työstä poissaolosta.
Tartuntatautipäivärahaa varten voidaan terveydenhuollosta kirjoittaa todistus, kun asiakkaalla on todettu laboratoriovarmennettu koronavirustartunta. Alle 16-vuotiaan lapsen huoltaja, voi saada tartuntatautipäivärahaa, jos lapsella on todettu laboratoriovarmennettu koronavirustartunta.

Laki on voimassa vuoden 2022 loppuun.

Jos tartuntataudista johtuva työstä poissaolo ja ansionmenetys on alkanut viimeistään 31.12.2022, tartuntatautipäivärahaa voi hakea vielä väliaikaisten säännösten mukaan. 

Tartuntatautipäivärahaan oikeuttava todistus tulee hakea samasta terveydenhuollonyksiköstä, kuin missä näyte on otettu.

Tällä lomakkeella voi hakea todistusta Porin Perusturvassa tai satasairaalassa otetusta näytteestä.

Lisätietoa: Koronan leviämisriskin vuoksi pois töistä jääville oikeus tartuntatautipäivärahaan ilman virallista eristämismääräystä – Sosiaali- ja terveysministeriö (stm.fi)

Lomakkeen voit täyttää, kun olet palannut töihin ja poissaolon pituus on varmistunut. Todistus toimitetaan postitse kotiin, noin 1kk kuluessa. Todistus kirjoitetaan siitä yksiköstä, missä positiivinen näyte on otettu.

Linkki lomakkeeseen