Usein kysyttyä

Sivu päivitetty 12.10.2021.

COVID19-virus eli koronavirus ja sen hoito

Pelkään altistuneeni koronavirukselle, mistä voin kysyä lisätietoa ja miten toimin?

Jos sinulla on ollut koronavirukseen sopivia oireita, ota yhteys koronaneuvontaan. Koronaviruksen oireita voivat olla mm. kuume, hengenahdistus, yskä, lihaskivut, väsymys, nuha, haju- tai makuaistin häiriöt, pahoinvointi tai ripuli. Oireettomia ei tutkita.

Omaolo-asiointipalvelun kautta voi helposti testata tarvitseeko koronatestausta ja tarvittaessa ajan saa myös sitä kautta. Omaolon kautta oirearvion tekemällä terveysaseman hoitaja ottaa asiakkaaseen yhteyttä ja varaa tarvittaessa vastaanottokäynnin. Palvelu löytyy osoitteesta: www.omaolo.fi

linkki omaoloon
 

Perusturva muistuttaa, että valtakunnallinen ja paikallinen ohje on, että kahdesti rokotettuja ei testata kuin poikkeustapauksessa, esimerkiksi vain merkittävän altistuksen yhteydessä tai mikäli kysymyksessä on sote-alan työntekijä.

Puhelimitse yhteys otetaan Porin, Ulvilan ja Merikarvian alueella korona-neuvontapuhelimeen 02 623 4333 (joka päivä klo 8-16). Päivystysaikaan arkisin ja viikonloppuisin soitetaan Satasairaalan päivystyksen puhelinneuvontaan. Puhelinnumero on 116 117. Jos epäilet tartuntaa, älä käytä julkista liikennettä tai taksia. Ohjeet sairaalaan siirtymisestä saat tarvittaessa henkilökunnalta.

Missä on viime aikoina voinut altistua koronalle?

Lue viimeisimmät tiedotteet tästä.

Milloin koronarokotukset aloitetaan?

Koronarokotukset käynnistettiin vuoden 2021 alussa. Porin perusturva tiedottaa jatkossa rokotusasioista koronarokotus-sivulla. Porin yhteistoiminta-alueen koronaneuvontapuhelinnumero vastaa jatkossa myös koronarokotustiedusteluihin.

Mitä eroa on karanteenilla ja eristyksellä?

Tartuntataudeista vastaava lääkäri voi päättää karanteenista tai eristämisestä, jos yleisvaarallisen taudin leviämisen vaara on ilmeinen.

Karanteenilla tarkoitetaan terveen henkilön liikkumisvapauden rajoittamista. Karanteeniin asetettu ihminen on altistunut taudille tai altistumista epäillään perustellusti. Osa infektiosairauksista voi tarttua jo ennen varsinaisten oireiden puhkeamista. Karanteenilla estetään tartuntoja mahdolliselta oireettomalta tartunnankantajalta muihin henkilöihin.

Eristyksellä tarkoitetaan tarttuvaa tautia sairastavan potilaan eristämistä terveistä. Eristys voidaan toteuttaa kotona tai sairaalassa. Tällä halutaan välttää mahdolliset jatkotartunnat.

Matka, työnantajan kehotus tai hallituksen suositus ei riitä osoittamaan altistusta ja karanteenipäätöstä ei näin ollen voida tehdä. Karanteeni on määritelty tartuntatautilaissa 60 § ja eristäminen 63 §.

Mikä on infektiovastaanotto? Miten pääsen infektiovastaanotolle tai koronanäytteenottoon?

Infektiovastaanotto hoitaa ajanvarauksella kaikki hengitystieinfektio-oireista, kuten yskästä, hengenahdistuksesta ja kuumeesta kärsivät potilaat. Hengitystieinfektioita ei hoideta perusturvan muilla terveysasemilla koronaepidemian aikana.

Infektiovastaanotto sijaitsee Maantiekatu 31 A-rakennuksessa.

Jos sinulla on ollut koronavirukseen sopivia oireita parin päivän ajan, ota yhteys koronaneuvontaan. Koronaviruksen oireita voivat olla mm. kuume, hengenahdistus, yskä, lihaskivut, väsymys, nuha, haju- tai makuaistin häiriöt, pahoinvointi tai ripuli. Koronaneuvonnan puhelinnumero on 02 623 4333 ja se on avoinna joka päivä klo 8-16. Puhelinpalvelusta potilas ohjataan tarvittaessa infektiovastaanotolle tai korona-näytteenottoon puhelimessa tapahtuvan hoidon tarpeen arvioinnin kautta.

Korona-näytteenotto tapahtuu Maantiekadun toimipisteessä. Lue tarkemmat ajo- ja toimintaohjeet tästä uutisesta.

Olen käynyt koronatestissä. Miten minun tulee toimia, kun odotan tuloksia?

Koronatestin tulosta odottaessa tulee olla omaehtoisessa karanteenissa. Pysyttele siis kotona ja vältä kontakteja muihin ihmisiin. Jos kodin ulkopuolella liikkuminen on täysin välttämätöntä, suositellaan käyttämään kasvomaskia ja pitämään riittävä turvaväli muihin ihmisiin. 

Kauanko koronatestin tuloksien saamisessa kestää?

Koronatestin tuloksen saaminen kestää tällä hetkellä noin vuorokauden.

Tuleeko koronatestin tulos näkyviin Omakantaan?

Tulos tulee näkyviin Omakantaan.

Koronatodistukseni näkyy virheellisesti tai ei lainkaan Omakannassa, mitä teen?

Koronatodistusten muodostumisessa on ollut ongelmia. Suurin osa ongelmista on saatu ratkaistua, mutta joidenkin todistukset eivät korjauksistakaan huolimatta ole vielä tulleet näkyviin. Mikäli todistuksesi ei näy Omakannassa, tee ensisijaisesti sähköinen virheilmoitus osoitteessa:

Koronatodistuksen korjauslomake

Onko hoitotarvikejakelun asiakkaille tarjolla hoitotarvikkeiden kotiinkuljetusta?

Koronavirusepidemian aikana yli 70-vuotiaille ja riskiryhmään kuuluville hoitotarvikejakelun asiakkailla on mahdollisuus saada hoitosuunnitelmansa mukaiset tarvikkeet kotiin kuljetettuina. Hoitotarvikkeita voivat tilata ainoastaan ne asiakkaat, joille lääkäri tai hoitaja on myöntänyt hoitotarvikkeita.

Hoitotarvikkeiden kotiinkuljetuksesta tulee sopia puhelimitse soittamalla numeroon 02 621 3756 (valinta 1). Puhelinpalvelu on avoinna ma-to klo 8.00–15.00, ke klo 8.00–16.00 ja pe klo 8.00–13.00. Lue lisää tästä.

Rajoitukset

Saanko vierailla läheiseni luona asumispalveluyksikössä, hoitolaitoksissa, terveydenhuollon laitoksissa tai sairaalassa?

Koronavirusepidemian aikana asiakkaan tai potilaan luona voi olla korkeintaan kaksi vierailijaa kerrallaan. Vierailut eivät ole sallittuja, jos vierailijalla on lieviäkin tartuntataudin oireita, kuten kuumetta, yskää, nuhaa, kurkku- tai lihaskipua, haju- tai makuaistin muutoksia tai ripulia. Jos tällaisia oireita ilmenee, tulee hakeutua koronavirustestiin ensisijaisesti omaan terveyskeskukseen tai työterveyshuoltoon.

Voinko palata töihin, päiväkotiin tai kouluun ulkomaille suuntautuneen matkan jälkeen?

Hallituksen linjauksen mukaan ulkomailta palaavat suomalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin. Ulkomailta palaavien tulee sopia työhön paluunsa ajankohdasta ja kahden viikon poissaolosta yhdessä työnantajansa kanssa.

Matkustusrajoituksia on vapautettu maakohtaisesti. Lue lisää täältä.

Onko matkustamista rajoitettu?

Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä ATTR suosittelee välttämään tarpeetonta matkustamista ulkomaille. Matkailua kotimaassa ei enää pyritä rajoittamaan. Kotimaanmatkailussa tulee noudattaa kyseisen alueen ohjeistuksia. Kotimaanmatkailussa tulee noudattaa kyseisen alueen ohjeistuksia.

Katso ulkomaille matkustamiseen ja rajojen sulkemiseen liittyvät rajoitukset ja ohjeet ulkoministeriön sivuilta.

Vaikuttaako koronavirus paikallisliikenteeseen?

Tarkista ajankohtaiset tiedot Porin Linjojen linjaliikenteestä Porin Linjojen verkkosivuilta.

Kasvatus ja koulutus

Kasvomaskia suositellaan  julkisessa liikenteessä sekä takseissa niin matkustajille kuin kuljettajille. Lisäksi kaupunki suosittelee kaikkia noudattamaan yleisiä ohjeita turvaväleistä, käsihygieniasta sekä aivastus- ja yskimistavoista. Töihin, kouluun tai muihin julkisiin tiloihin ei tule mennä sairaana tai vähänkään oireisena.

Varhaiskasvatuksessa kaikilla työntekijöillä on käytössä maskit tai vaihtoehtoisesti erityistä tukea tarvitsevien lasten ja alle 3-vuotiaiden kanssa toimittaessa visiiri. 

Oppilaita, huoltajia ja henkilökuntaa kannustetaan ottamaan käyttöön Koronavilkku-mobiilisovelluksen, jonka avulla mahdolliset altistukset on helpompi kartoittaa ja hillitä näin koronan leviämistä. 

Miten koronaviruksen leviämistä ennaltaehkäistään kouluissa?

Pori haluaa varmistaa kaikin tavoin, että koulunkäynti on turvallista sekä oppilaille että henkilökunnalle. Keskeisintä on edelleen hyvästä hygieniasta huolehtiminen, mutta myös oppilaiden välisiä kontakteja pyritään vähentämään muun muassa erilaisin porrastuksin. Ylimääräisiä ihmisiä ei kouluille oteta vastaan. Iltapäivätoimintaa järjestetään tarpeen mukaan.

Kasvomaskin käyttö toisten suojaamiseksi

ATTR:n suositusten mukaisesti maskin käyttöä suositellaan seuraavissa tilanteissa ja seuraaville yli 12 -vuotiaille henkilöille

  • Aina joukkoliikenteessä.
  • Aina julkisissa sisätilaisuuksissa ja yleisötilaisuuksissa mukaan lukien koulut ja oppilaitokset
  • Työyhteisöissä sisätiloissa, jos samassa tilassa työskentelee tai oleskelee useampia henkilöitä. Työpaikoilla suositellaan huomioimaan Työterveyslaitoksen ohjeistus. Työnantaja päättää työpaikoilla sovellettavista käytännöistä
  • Aina tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa, esimerkiksi yleisötapahtumissa, kun paikalla on runsaasti ihmisiä
  • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
  • Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessään maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
  • Kotimaanmatkailussa tulisi noudattaa kohdepaikkakunnan ohjeistusta maskin käytöstä
  • Sairaalassa, terveyskeskuksessa tai ympärivuorokautisen hoivan laitoksissa vierailtaessa tai työskenneltäessä

 Lisäksi alueelliset tartuntatautiviranomaiset voivat antaa alueellaan omia täydentäviä tai rajatumpia suosituksia, jotka perustuvat niiden omaan riskinarviointiin.

Mistä vähävaraisille tarkoitettuja kasvomaskeja voi noutaa?

Kasvomaskeja jaetaan heikommassa asemassa olevilla kuntalaisille Maantiekadun toimipisteessä sekä Ulvilan, Merikarvian ja Lavian terveyskeskuksissa arkisin kello 8-12. Pihlavan asukastuvalla kasvomaskeja jaetaan arkisin 9-15.

Porin perusturvan jakamat ilmaiset maskit on tarkoitettu jaettavaksi valtiovarainministeriön suositusten mukaisesti kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleville kuntalaisille. Pääsääntöisesti jokaisen kuntalaisen tulee tarvittaessa hankkia kasvosuojain itse.

Asiakaspalvelu ja neuvonta

Voinko asioida Porinassa ja muissa asiakaspalvelupisteissä?

Porinan Yrjönkadulla sijaitsevissa asiakaspalvelutiloissa asiakkaita otetaan vastaan normaalisti. Monet Porinan palveluista ovat hoidettavissa myös puhelimitse tai sähköpostilla. Porinan asiakaspalvelu palvelee maanantaisin kello 10–17, tiistaista torstaihin kello 8–15.30 ja perjantaisin kello 8–15 numerossa 02 623 4100 sekä sähköpostilla porina@pori.fi. Porinan asiakaspalvelutilat sijaitsevat osoitteessa Yrjönkatu 13.

Porin Veden Ulasoorintie 7:n toimipiste on jälleen auki asiakkaille. Asiakaspalvelupiste on auki maanantaista torstaihin kello 8–16 ja perjantaisin sekä aattopäivinä kello 8–15.15.

 Lue lisää asiakaspalvelupisteiden muutoksista.

Yrittäjät

Olen porilainen yksinyrittäjä, miten haen tukea Porin kaupungilta?

Porilaiset yksinyrittäjät voivat nyt hakea sähköisesti Porin kaupungilta tukea koronavirustilanteessa. 2000 euron suuruisen tuen tarkoituksena on saada yksinyrittäjien toiminta taloudellisesti kestävämmälle pohjalle epidemian aikana ja sen jälkeen. Tukea voi hakea verkkolomakkeella.

Yksinyrittäjäavustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yrityksen merkittävästi heikentynyt taloudellinen tilanne ja alentunut liikevaihto johtuvat koronaepidemiasta. Epidemian on arvoitu alkaneen vaikuttaa yksinyrittäjien taloudellista tilannetta heikentävästi Suomessa 16.3.2020 lähtien, jolloin todettiin poikkeusolo ja otettiin käyttöön valmiuslaki. Lisätietoa yksinyrittäjien tuesta ja hakuehdoista löydät täältä.