Palaute ja vikailmoitukset

Yleistä palautetta voi antaa palautelomakkeen kautta. Lomakkeella valitaan, mitä aihealuetta palaute koskee.

Jos huomaat korjaustarpeen tai karttapalvelussa on ongelmia, voit antaa palautetta kartalla.

Usein kysyttyjä kysymyksiä kootaan omalle sivulleen.

Katuvaloviat

Ilmoitukset rikkoutuneista katuvaloista, katkoksista, ongelmista syttymis-/sammumisajoissa yms. voi laittaa suoraan Porin kaupungin palautepalveluun. Valitettavasti katuvalovika-ilmoituksiin ei pystytä vastaamaan. Ilmoitus lähtee käsittelyyn automaattisesti.

Vikailmoitukset Pori Energia ja Porin Vesi

Pori Energialla ja Porin Vedellä on käytössä 24 h toimivat päivystyspuhelimet, joihin voi ilmoittaa vioista ympäri vuorokauden.

Pori Energia
Vikailmoitukset 24h
Sähkö, puh. 02 633 1161
Kaukolämpö, puh. 02 621 2371

Porin Vesi
Vikailmoitukset 24h
puh. 02 641 2155

Muut vikailmoitukset

Porin kaupungin hallinnoimat kiinteistöt
Palvelu- ja vikailmoituslomake

Porin kaupungin katujen kunnossapito, venepaikat, matonpesupaikat
Tekninen toimiala, palvelupiste Porina
puh. 02 623 4100

Liikennesuunnittelu

Liikennesuunnitteluun ja -turvallisuuteen liittyvät palautteet ja aloitteet voi lähettää vapaamuotoisella sähköpostilla osoitteeseen liikennesuunnittelu@pori.fi. Sähköpostissa tulee mainita omat yhteystiedot sekä selkeä osoite tai karttaesitys perusteluineen kohteesta, jota palaute koskee tai johon toimenpidettä toivotaan.

Liikennesuunnittelun palautepuhelin palvelee perjantaisin klo 9.30-14, puh 02-6234220.