Tilastotietoa Keski-Porista

Keski-Porin palvelualueen asukkaiden lukumäärä ja prosenttiosuudet kaikista porilaisista ikäluokittain

Keski-Porin palvelualue asukkaiden lukumäärä ja prosenttiosuudet kaikista porilaisista ikäluokittain

Keski-Porin alueella asuu noin 20 000 porilaista eli prosentuaalisesti 24 prosenttia koko Porin väestöstä.

Keski-Pori on opiskelijoiden ja eläkeläisten alue. Opiskelijaikäiistä eli 19-24-vuotiaista porilaisista asuu 43 prosenttia keskustassa. Yli 65-vuotiaista 30 prosenttia asuu keskustassa ja kouluikäisistä vain 11 prosenttia.

Keskustan väkiluku on kasvanut uusien kerrostalojen myötä.

Palvelut

Keskustaan on keskitetty paljon liikunnan ja kulttuurin palveluita. Alla olevien palveluiden lisäksi keskustasta löytyy kirjurinluoto ja esimerkiksi sen tarjoamat ulkoilureitit. 

Keski-Porin palvelualueen palveluiden nykytilanne

Koulujen ja päiväkotien nykytilanne

Keski-Porin koulut ja päiväkodit kartalla nykytilanteessa
Keski-Porin koulujen ja päiväkotien nykytilanne

Lukioasteella opiskelee yhteensä 1260 opiskelijaa ( PSYL, Lyseo, Aikuislinja )

Herttuan erityiskoulu 240 oppilasta (nyt väistötiloissa Tiilimäellä) (Lyseon oppilaat Pohjois-Porin alueelta )

Keski-Porin alakouluissa on 20.9.2018 ollut yhteensä 698 oppilasta, joista 44 Kuninkaanhaassa, 401 Cygnaeuksessa ja 253 Uudenkoiviston koulussa.

Koulujen oppilasmäärät ja ennusteet

Keski-Porin peruskoulut oppilasmäärä 2018 ja ennuste 2019-2025
Cygnaeuksen koulu oppilasmäärä 2010-2018 ja ennuste 2019-2025
Cygnaeuksen koulu oppilasmäärä 2010-2018 ja ennuste 2019-2025
Uudenkoiviston koulu oppilasmäärä 2010-2018 ja ennuste 2019-2025
Uudenkoiviston koulu oppilasmäärä 2010-2018 ja ennuste 2019-2025
Kuninkaanhaan koulu oppilasmäärä 2010-2018 ja ennuste 2019-2025
Uudenkoiviston koulu oppilasmäärä 2010-2018 ja ennuste 2019-2025