Pohjois-Pori

Kaupunginjohtajan uusi ehdotus

 

Kaupunginjohtajan ehdotus

Kuvaus

Pohjois-Poriin rakennetaan noin 900–1000 oppilaan monitoimitalo, johon Ruosniemen ja Toejoen koulut yhdistetään ja alueen yläkoululaiset siirtyvät.

Rakennettava monitoimitalo toimii alueen sivistystoimialan palvelujen ja mahdollisesti perusturvapalvelujen keskuksena.

Investointikustannukset ja -tarpeet 2019–2029

+ 900–1000 oppilaan yhtenäiskoulu / monitoimitalo, uudisrakennus: 22,7 M€

Investointikustannukset / euroa

22,7 M€

2020: 1,7 M€ (suunnittelu)

2021: 10,5 M€ (rak.)

2022: 10,5 M€ (rak.)

Käyttötalouskustannukset yht./vuosi

Nykytilanne: 12 886 000 €
Uusi palveluverkko: 12 537 000 €
Muutos: -349 000 €

Toimialajohtajan aiempi ehdotus

Pohjois-Poriin on palveluverkkoselvityksessä tehty neljä vaihtoehtoa. Vaihtoehtojen tiedot on taulukoitu alle.

Toimialajohtajan ehdostus: Pohjois-Poriin ehdotetaan 900–1000 oppilaan yhtenäiskoulun rakentamista. Kouluun siirtyvät Ruosniemen, Toejoen ja Porin lyseon koulujen oppilaat ja osa Kalaholman oppilaista. Lisäksi tehdään esiopetukselle tilat 40:lle lapselle sekä mahdollisuus kirjaston, nuorisotoiminnan ja yhdistyksen toiminnoille.

Investointikustannus tällä vaihtoehdolle on 21 miljoonaa euroa. Vaikutukset yltävät Keski-Porin ja Itä-Porin alueen kouluverkkoon, kun Porin lyseon koulusta vapautuu tilaa. Tämä vaihtoehto mahdollistaa yhtenäiskoulun rakentamisen, koulun mahdollisimman optimaalisen sijoittelun ja oppilaille mahdollisimman lyhyet koulumatkat.

Pohjois-Porin vaihtoehdot kuva 1

Lapsivaikutusten arviointi

 

Taustatiedot

Pohjois-Porin palvelualue asukkaiden lukumäärä ja prosenttiosuudet kaikista porilaisista ikäluokittain

Pohjois-Porin palvelualue asukkaiden lukumäärä ja prosenttiosuudet kaikista porilaisista ikäluokittain

Koulujen ja päiväkotien nykytilanne

Pohjois-Porin koulujen ja päiväkotien nykytilanne

Koulujen oppilasmäärät ja ennusteet

Pohjois-Porin peruskoulut oppilasmäärä 2018 ja ennuste 2019-2025
Ruosniemen alakoulu oppilasmäärä 2010-2018 ja ennuste 2019-2025
Ruosniemen alakoulu oppilasmäärä 2010-2018 ja ennuste 2019-2025
Toejoen alakoulu oppilasmäärä 2010-2018 ja ennuste 2019-2025
Toejoen alakoulu oppilasmäärä 2010-2018 ja ennuste 2019-2025
Kaarisillan yhtenäiskoulun oppilasmäärä 2010-2018 ja ennuste 2019-2025
Kaarisillan yhtenäiskoulun oppilasmäärä 2010-2018 ja ennuste 2019-2025