Asumispalvelut ikääntyneille

Ikääntyneiden asumisen lähtökohtana on, että omassa kodissa asutaan mahdollisimman pitkään kotiin annettavien palveluiden avulla. Jos kotona asumista tukevat palvelut eivät enää takaa turvallista asumista kotona, on kuntalaisille olemassa erilaisia vaihtoehtoja asumismuodoksi.

Iäkkäiden palveluiden asiakasohjaus toimii puhelimitse
044 701 0328 ma-pe klo 8.30-15.30 tai sähköpostitse asiakasohjaus@porinperusturva.fi

Asiakasohjauksesta saa tietoa, ohjausta ja neuvontaa varhaisen tuen palveluista, kotihoidosta, kotiin saatavista tukipalveluista ja asumispalveluista. Asiakasohjaukseen voi ottaa yhteyttä asiakas itse, omainen, läheinen tai viranomainen.

Asiakasohjausyksikön palveluohjaajien tehtävänä on selvittää ikäihmisten palvelutarpeita ja auttaa palveluiden järjestämisessä:

  • kotihoidon asiakkaan palvelu- ja hoitotarpeen arviointi ja palveluohjaus
  • tukipalvelujen järjestäminen (mm. turvapuhelin, kauppapalvelut, siivous, ateriapalvelut)
  • ympärivuorokautisen hoidon palvelutarpeen arvioinnit sekä hakemukset lyhyt- ja pitkäaikaishoitoon sekä päivätoimintaan
  • hoitoneuvottelut
  • sosiaalihuoltolakiin perustuvien kuljetuspalvelujen myöntäminen
  • iäkkäiden kriisitilanteissa