Ikäihmisten perhehoito

Perhehoito on toimintaa jossa, ikäihminen menee perhehoitajan kotiin päiväaikaiseen hoitoon, lyhytaikaiselle jaksolle tai pysyvästi asumaan. Perhehoitaja voi myös tulla asiakkaan kotiin. Perhehoidossa ikäihminen saa tarvitsemansa avun ja tuen päivittäisiin askareisiin, ateriat sekä virikkeitä. Perhehoidolla tuetaan myös omaishoidon tuen asiakkaita tarjoamalla hoidettaville kuntouttavaa lyhytaikaista hoitoa, ja samalla mahdollistamalla omaishoitajille lakisääteinen vapaan pitämisen. 

Ikäihmisten perhehoito on inhimillinen hoivamuoto, joka mahdollistaa kotoisan ja turvallisen arjen.

Palvelun hakeminen

Perhehoidon palvelua voi tiedustella keskitetystä palveluohjauksesta.

Pohjoinen alue
Palveluohjaaja Jenni Bollstedt, puh. 044 701 0816
Eva Ahlströmin tie 8, 29600 Noormarkku

Itäinen alue
Palveluohjaaja Kirsi Sarin, puh. 044 701 6706
Palokunnantie 39, 28370 Pori

Läntinen alue
Palveluohjaaja Maj-Britt Nurminen, puh. 044 701 6758
Maantiekatu 31 E, 28120 Pori

Omaishoidon asiakkaita palvelee omaishoidon palveluohjaus

Pohjoinen alue
Palveluohjaaja Eija Kuusela, puh. 044 701 8560,
Juhana Herttuankatu 17, 28100 Pori

Palveluohjaaja Raija Pärssinen, puh. 044 701 4573
Juhana Herttuankatu 17, 28100 Pori

Itäinen alue
Itä-Pori ja Ulvila
Palveluohjaaja Eija Lilja,
puh. 044 701 0532
Juhana Herttuankatu 17, 28100 Pori

Lavia
Palveluohjaaja Eija Kuusela, puh. 044 701 8560,
Juhana Herttuankatu 17, 28100 Pori

Läntinen alue
Palveluohjaaja Helena Ilkka, puh. 044 701 6617
Juhana Herttuankatu 17, 28100 Pori

Perhehoitajien rekrytointi ja ennakkovalmennus

Ikäihmisten perhehoidon ohjaaja vastaa perhehoitajien rekrytoinnista ja ennakkovalmennuksesta.

Tiedustelut ikäihmisten perhehoidon valmennuksesta ja hakemusten vastaanotto:
Sini Lahtinen, Ikäihmisten perhehoidon ohjaaja/kouluttaja 044 701 6040, sini.lahtinen@pori.fi