Ikäihmisten perhehoito

Perhehoito on toimintaa jossa, ikäihminen menee perhehoitajan kotiin päiväaikaiseen hoitoon, lyhytaikaiselle jaksolle tai pysyvästi asumaan. Perhehoitaja voi myös tulla asiakkaan kotiin. Perhehoidossa ikäihminen saa tarvitsemansa avun ja tuen päivittäisiin askareisiin, ateriat sekä virikkeitä. Perhehoidolla tuetaan myös omaishoidon tuen asiakkaita tarjoamalla hoidettaville kuntouttavaa lyhytaikaista hoitoa, ja samalla mahdollistamalla omaishoitajille lakisääteinen vapaan pitämisen. 

Ikäihmisten perhehoito on inhimillinen hoivamuoto, joka mahdollistaa kotoisan ja turvallisen arjen.

Palvelun hakeminen

Perhehoidon palvelua voi tiedustella keskitetystä palveluohjauksesta.

Pohjoinen alue
Palveluohjaaja Veera Välimaa, puh. 044 701 0816
Eva Ahlströmin tie 8, 29600 Noormarkku

Itäinen alue
Palveluohjaaja Kirsi Sarin, puh. 044 701 6706
Palokunnantie 39, 28370 Pori

Läntinen alue
Palveluohjaaja Maj-Britt Nurminen, puh. 044 701 6758
Maantiekatu 31 E, 28120 Pori

Omaishoidon asiakkaita palvelee omaishoidon palveluohjaus

Juhana Herttuankatu 17, 28100 Pori

Palveluohjaajat:

Eija Kuusela, puh. 044 701 8560

Milla Lappalainen, puh. 044 701 0532

Eija Lilja, puh. 044 701 0532

Raija Pärssinen, puh. 044 701 4573

Ulla Santala, puh. 044 701 6617

Perhehoitajien rekrytointi ja ennakkovalmennus

Ikäihmisten perhehoidon ohjaaja vastaa perhehoitajien rekrytoinnista ja ennakkovalmennuksesta.

Tiedustelut ikäihmisten perhehoidon valmennuksesta ja hakemusten vastaanotto:
Sini Lahtinen, Ikäihmisten perhehoidon ohjaaja/kouluttaja 044 701 6040, sini.lahtinen@porinperusturva.fi