Ikäihmisten perhehoito

Perhehoito on toimintaa jossa, ikäihminen menee perhehoitajan kotiin päiväaikaiseen hoitoon, lyhytaikaiselle jaksolle tai pysyvästi asumaan. Perhehoitaja voi myös tulla asiakkaan kotiin. Perhehoidossa ikäihminen saa tarvitsemansa avun ja tuen päivittäisiin askareisiin, ateriat sekä virikkeitä. Perhehoidolla tuetaan myös omaishoidon tuen asiakkaita tarjoamalla hoidettaville kuntouttavaa lyhytaikaista hoitoa, ja samalla mahdollistamalla omaishoitajille lakisääteinen vapaan pitämisen. 

Ikäihmisten perhehoito on inhimillinen hoivamuoto, joka mahdollistaa kotoisan ja turvallisen arjen.

Palveluun hakeminen ja tiedustelut:

Asiakasohjaus puh. 044 701 0328

sähköposti: asiakasohjaus@porinperusturva.fi

Omaishoidon asiakkaita palvelee omaishoidon palveluohjaus

Juhana Herttuankatu 17, 28100 Pori

Palveluohjaajat:

Eija Kuusela, puh. 044 701 8560

vt. Heidi Hissa, puh. 044 701 0532

Eija Lilja, puh. 044 701 0532

Raija Pärssinen, puh. 044 701 4573

Ulla Santala, puh. 044 701 6617

Anu Simsek puh. 044 701 6672

Perhehoitajien rekrytointi ja ennakkovalmennus

Ikäihmisten perhehoidon ohjaaja vastaa perhehoitajien rekrytoinnista ja ennakkovalmennuksesta.

Tiedustelut ikäihmisten perhehoidon valmennuksesta ja hakemusten vastaanotto:
Kirsi Sarin, Ikäihmisten perhehoidon ohjaaja/kouluttaja 044 701 6040, kirsi.sarin@porinperusturva.fi