Ikäihmisten neuvonta ja ohjaus

Neuvonnalla ja ohjauksella tuetaan itsenäistä kotona suoriutumista sekä edistetään hyvinvointia, toimintakykyä ja terveyttä. Ikäpisteeltä ja alueellisen palveluohjauksen kautta saa:

  • maksutonta palveluneuvontaa ikääntyville ja heidän läheisilleen
  • yksilöllistä ohjausta ja apua arjessa selviytymiseen, mm. erilaisten palveluiden ja etuuksien/tukien hakemisessa sekä lomakkeiden täyttämisessä
  • tietoa terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämisestä, kolmannen sektorin järjestämistä palveluista, apuvälineistä ja teknologianratkaisuista, joilla kotona asumista turvataan ja tuetaan
  • muistineuvontaa ja -ohjausta sekä muistitestejä yli 65-vuotiaille (ajanvarauksella)

Vanhuspalveluiden sosiaalityöntekijöiden puhelinaika joka arkipäivä klo 9-10.
Sinikka Talvio, puh. 044 701 6619
Jarkko Taipaalenmäki, puh. 044 701 6665

Ikäpiste ja seniorineuvola

Ikäpiste tarjoaa neuvonta-palveluita, jotka on suunnattu erityisesti ikääntyville ja heidän läheisilleen.

Ikäpisteen neuvontapalvelusta saat:

  • yksilöllistä ohjausta ja apua arjessa selviytymiseen
  • apua palveluiden ja etuuksien hakemiseen sekä hakemusten täyttämiseen – tarvittaessa kotikäyntinä.
  • tietoa terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämiseen.
  • laaja-alaista neuvontaa ikäihmisille tarkoitetuista palveluista kuten harrastus- ja virkistystoiminnasta, teknologiaratkaisuista ja apuvälineistä
  • opastusta asiakastietokoneen käytössä
  • tukea omien voimavarojen esille saamiseksi ja käyttöön ottamiseksi

Ikäpisteen puhelinneuvonta vastaa puhelimeen ympäri vuorokauden. Yhteyttä voi ottaa myös sähköpostilla.

Seniorineuvola on matalan kynnyksen palvelupiste, joka tukee ikäihmisten hyvinvointia, omaehtoista terveyden edistämistä ja reagoi toimintakyvyn muutoksiin varhaisen puuttumisen keinoin.

Toiminnan tavoitteena on tukea ikääntyvän ihmisen asumista ja omatoimisuutta sekä ohjata henkilö tarkoituksenmukaisten palveluiden piiriin.

Seniorineuvolassa keskitytään muun muassa asiakkaan toimintakykyyn ja sen muutoksiin, liikuntaan, ravitsemukseen ja muistiin. Lisäksi tehdään tarvittaessa terveysmittauksia kuten verenpaineen, verensokerin ja hemoglobiinin mittauksia ja hoidetaan pienimuotoiset toimenpiteet, joita ovat esimerkiksi ompeleiden poisto, korvahuuhtelu tai injektion antaminen. Vaativat haavahoidot ja akuutit sairauden hoidetaan edelleen hyvinvointikeskuksissa, joissa on mahdollisuus lääkärin konsultaatioon.

Seniorineuvolan aamuvastaanotto toimii ilman ajanvarausta. Palvelut ovat maksuttomia.

Ikäpisteen ja seniorineuvolan yhteystiedot

Avoinna
ma-to kello 8.15 - 15.30
pe kello 8.15 - 15.00

Osoite
Avopalvelukeskus Viikkarin Valkama,
Juhana Herttuankatu 17,
28100 Pori

Ikäpisteen ajanvaraus
puh. 044 701 9013
Ikäpisteen puhelinneuvonta vastaa ympäri vuorokauden

Ikäpisteeseen voi tulla aikaa varaamatta ma-pe kello 9.00-11.00, muina aikoina Ikäpiste palvelee ajanvarauksella.

Yhteydenotot myös sähköpostilla ikapiste@porinperusturva.fi

Seniorineuvolan ajanvaraus
Puh. 044 701 0809

Seniorineuvolan aamuvastaanotto toimii ilman ajanvarausta ma-pe klo 8.15-11.00.

Alueellinen palveluohjaus

Vanhuspalveluiden alueellinen palveluohjaus sisältää neuvontaa, ohjausta, tuen antamista ja palveluiden koordinointia. Näihin liittyvät kiinteästi asiakkaan palvelutarpeiden yksilöllinen arviointi ja suunnittelu asiakkaan omat voimavarat huomioiden.

Pohjoinen aluePalveluohjaaja vs. Eeva Harju, puh. 044 701 0816
Siltapuistokatu 2, 28100 Pori
Itäinen aluePalveluohjaaja Kirsi Sarin, puh. 044 701 6706
Palokunnantie 39, 28370 Pori
Läntinen aluePalveluohjaaja Maj-Britt Nurminen, puh. 044 701 6758
Maantiekatu 31 E, 28120 Pori