Kotona asumista tukevat palvelut

Kotona selviytymisen tueksi on tarjolla erilaisia palveluja. Kotihoidon palveluja voi saada yksilöllisen palvelutarpeen perusteella. Kotihoito tarkoittaa kotipalvelua ja kotisairaanhoitoa sekä muita kotona selviytymisen tueksi tarjottavia tukipalveluja, esimerkiksi ateria-, turva- ja kuljetuspalvelua sekä kuntouttavaa päivätoimintaa.

Kotona selviytymistä tukee myös muun muassa päivätoiminta ja vapaaehtoistoiminnan tarjoamat palvelut, hyvinvointia edistävät info-tilaisuudet 80 vuotta täyttäville henkilöille, lyhytaikaishoito ja vaikeavammaisten kotiin tarjottavat palvelut, mihin sisältyy muun muassa kuljetusapu, asunnon muutostyöt ja päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet.

PALVELUOHJAAJIEN YHTEYSTIEDOT:

Pohjoinen alue
Palveluohjaaja Marjut Riikonen
puh. 044 701 3017

Läntinen alue
Palveluohjaaja Pipsa Tall
puh. 044 701 3026

Itäinen alue
vt. Palveluohjaaja Jarmo Laaksonen
puh. 044 701 3025