Kotona asumista tukevat palvelut

Iäkkäiden palveluiden asiakasohjaus toimii puhelimitse
044 701 0328 ma-pe klo 8.30-15.30 tai sähköpostitse asiakasohjaus@porinperusturva.fi

Asiakasohjauksesta saa tietoa, ohjausta ja neuvontaa varhaisen tuen palveluista, kotihoidosta, kotiin saatavista tukipalveluista ja asumispalveluista. Asiakasohjaukseen voi ottaa yhteyttä asiakas itse, omainen, läheinen tai viranomainen.

Asiakasohjausyksikön palveluohjaajien tehtävänä on selvittää ikäihmisten palvelutarpeita ja auttaa palveluiden järjestämisessä:

 • kotihoidon asiakkaan palvelu- ja hoitotarpeen arviointi ja palveluohjaus
 • tukipalvelujen järjestäminen (mm. turvapuhelin, kauppapalvelut, siivous, ateriapalvelut)
 • ympärivuorokautisen hoidon palvelutarpeen arvioinnit sekä hakemukset lyhyt- ja pitkäaikaishoitoon sekä päivätoimintaan
 • hoitoneuvottelut
 • sosiaalihuoltolakiin perustuvien kuljetuspalvelujen myöntäminen
 • iäkkäiden kriisitilanteissa

Kotona selviytymisen tueksi on tarjolla erilaisia palveluja. Kotihoidon palveluja voi saada yksilöllisen palvelutarpeen perusteella. Kotihoito tarkoittaa kotipalvelua ja kotisairaanhoitoa sekä muita kotona selviytymisen tueksi tarjottavia tukipalveluja, esimerkiksi ateria-, turva- ja kuljetuspalvelua, kuntouttavaa päivätoimintaa ja kotiutumista sairaalasta.

Kotona selviytymistä tukee myös muun muassa päivätoiminta ja vapaaehtoistoiminnan tarjoamat palvelut, hyvinvointia edistävät info-tilaisuudet 80 vuotta täyttäville henkilöille, lyhytaikaishoito ja vaikeavammaisten kotiin tarjottavat palvelut, mihin sisältyy muun muassa kuljetusapu, asunnon muutostyöt ja päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet.

Kotiuttamistiimi tukee nopeaa kotiutumista sairaalasta, tekee kokonaisvaltaista toimintakyvyn arviointia ja pyrkii palauttamaan akuutin sairauden aiheuttamaa toimintakyvyn alentumista. Kotiuttamistiimin arviointijakso on lyhytkestoinen, jakson aikana arvioidaan kotona selviytymistä ja jatkohoidon tarvetta ja kesto määräytyy asiakkaan tarpeen mukaan.

Turvapuhelintoiminta

Turvapuhelinpalveluista vastaa perusturvan terveys- ja sairaalapalveluiden palvelualue.

Turvapuhelin on tarkoitettu pääosin kotona asuvien iäkkäiden kotona selviämisen tukemiseen ja varmistamiseen. Turvapuhelimen saadakseen tulee täyttää turvapuhelinhakemus. Hakemus löytyy terveys- ja sairaalapalveluiden lomakkeista.

Lisätietoa hakemisesta saa muun muassa perusturvan kotihoidon työntekijöiltä, palveluneuvojilta sekä sosiaalityöntekijöiltä. Täytetty hakemuslomake toimitetaan Maantiekadun infoon.

Iäkkäiden palveluiden asiakasohjaus toimii 1.6. alkaen puhelimitse 044 701 0328 ma-pe klo 8.30 -15.30.
Sähköposti: asiakasohjaus@porinperusturva.fi

Asiakasohjauksesta saa tietoa, ohjausta ja neuvontaa varhaisen tuen palveluista, kotihoidosta, kotiin saatavista tukipalveluista ja asumispalveluista. Asiakasohjaukseen voi ottaa yhteyttä asiakas itse, omainen, läheinen tai viranomainen.

Asiakasohjausyksikön palveluohjaajien tehtävänä on selvittää ikäihmisten palvelutarpeita ja auttaa palveluiden järjestämisessä:

 • kotihoidon asiakkaan palvelu- ja hoitotarpeen arviointi ja palveluohjaus
 • tukipalvelujen järjestäminen (mm. turvapuhelin, kauppapalvelut, siivous, ateriapalvelut)
 • ympärivuorokautisen hoidon palvelutarpeen arvioinnit sekä hakemukset lyhyt- ja pitkäaikaishoitoon sekä päivätoimintaan
 • hoitoneuvottelut
 • sosiaalihuoltolakiin perustuvien kuljetuspalvelujen myöntäminen
 • iäkkäiden kriisitilanteissa