Lyhytaikaishoito

Lyhytaikaishoito on kotona asuville vanhuksille tarkoitettu palvelu. Sen asiakkaat ovat pääsääntöisesti koti-hoidon tai omaishoidon tuen asiakkaita.

Lyhytaikaishoidon tavoitteena on tukea kotona asumista mahdollisimman pitkään. Keskeinen osa sitä on vanhuksen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn kohentaminen ja ylläpitäminen.

Lyhytaikaishoito helpottaa myös omaisen arjessa jaksamista ja tarjoaa tukea omaishoitajille.

Lyhytaikaishoitoa toteutetaan asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Pääsääntöisesti jakso voi olla joitakin päiviä ja vain painavista syistä yli kaksi viikkoa. Lyhytaikaishoitopaikkoja ei ole tarkoitettu käytettäväksi pitkäaikaispaikan odotukseen tai esimerkiksi asun-non peruskorjauksen ajaksi, mikäli asiakkaalla ei ole hoidon tarvetta.

Lyhytaikaishoitoa tarjotaan laitoshoitona Noormarkun osastolla ja avopalveluna palvelukeskus Himmelissä.

Noormarkun osaston yhteydessä toimii lisäksi kotiinkuntoutusyksikkö. Kotiin kuntouttaminen on suunnattu heille, jotka eivät enää ole sairaalahoidon tarpeessa ja joiden kotona pärjääminen on heikentynyt, mutta kuntoutuksen ja moniammatillisen yhteistyön turvin pyritään mahdollistamaan kotiutuminen.

Hoidon tarve arvioidaan yksilöllisesti

Lyhytaikaishoidon tarve kartoitetaan ja hoitojaksot sovitetaan yksilöllisesti. Varaukset hoidetaan palveluohjaajien kautta.

Päätös lyhytaikaishoidosta perustuu tehtyyn hakemukseen ja arvioon. Arvioista ilmenee lyhytaikaishoidon tarve.

Toimipisteet

Noormarkun osasto

Lyhytaikaishoito laitoshoitona Noormarkun osastolla (29 paikkaa)

Osasto, puh. 02 621 0365
osastonhoitaja Anna-Liisa Säikkö, puh. 044 701 0367
iäkkäiden palveluiden päällikkö Pirjo Mäkilä, puh. 044 701 6701

Käyntiosoite: 
Eva Ahlströmin tie 8
29600 Noormarkku
Puhelin: 

Palvelukoti Poppana

esimies, puh. 0447016727
hoitajat, puh. 0447016702 tai 0447016714

Käyntiosoite: 
Kolitie 1
28100 Pori
Puhelin: