Lyhytaikaishoito

Lyhytaikaishoito on kotona asuville vanhuksille tarkoitettu palvelu. Sen asiakkaat ovat pääsääntöisesti kotihoidon tai omaishoidon tuen asiakkaita.

Lyhytaikaishoidon tavoitteena on tukea kotona asumista mahdollisimman pitkään. Keskeinen osa sitä on vanhuksen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn kohentaminen ja ylläpitäminen.

Lyhytaikaishoito helpottaa myös omaisen arjessa jaksamista ja tarjoaa tukea omaishoitajille.

Lyhytaikaishoitoa toteutetaan asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Pääsääntöisesti jakso voi olla joitakin päiviä ja vain painavista syistä yli kaksi viikkoa. Lyhytaikaishoitopaikkoja ei ole tarkoitettu käytettäväksi pitkäaikaispaikan odotukseen tai esimerkiksi asunnon peruskorjauksen ajaksi, mikäli asiakkaalla ei ole hoidon tarvetta.

Noormarkussa toimii kotiinkuntoutusosasto. Kotiinkuntoutuminen on suunnattu heille, jotka eivät enää ole sairaalahoidon tarpeessa ja joiden kotona pärjääminen on heikentynyt, mutta kuntoutuksen ja moniammatillisen yhteistyön turvin pyritään mahdollistamaan kotiutuminen.

Hoidon tarve arvioidaan yksilöllisesti

Lyhytaikaishoidon tarve kartoitetaan ja hoitojaksot sovitetaan yksilöllisesti. Varaukset hoidetaan palveluohjaajien kautta.

Päätös lyhytaikaishoidosta perustuu tehtyyn hakemukseen ja arvioon. Arvioista ilmenee lyhytaikaishoidon tarve.

  • esimies, puh. 0447016727
    hoitajat, puh. 0447016702 tai 0447016714

    Käyntiosoite: 
    Kolitie 1, 28100 Pori
    Puhelin: