Omaishoito

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoitolain (937/2005) tarkoituksena on edistää hoidettavan edun mukaisen omaishoidon toteuttamista turvaamalla riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä hoidon jatkuvuus ja omaishoitajan työn tukeminen.

Omaishoidon tukeen sisältyvät omaishoitajalle annettava hoitopalkkio, vapaa sekä omaishoitoa tukevat sosiaalihuollon palvelut.

Omaishoidon tuesta tehdään hoitajan ja kunnan välillä sopimus. Lisäksi omaishoidon tuesta laaditaan yhdessä hoidettavan ja omaishoitajan kanssa hoito- ja palvelusuunnitelma.

Omaishoidon tuki alle 65-vuotiaat

Tukiluokat  
Tukiluokka I645€Asiakas tarvitsee jatkuvaa ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoaHoidon sitovuus on samaa tasoa kuin pysyvässä laitoshoidossa olevalla. Hoitotyö edellyttää hoitajan kokopäiväistä työpanosta ja hoitovastuuta ympäri vuorokauden.
Tukiluokka II465€Asiakas tarvitsee paljon hoitoa ja huolenpitoa henkilökohtaisissa päivittäisissä toiminnoissa. Hoitotyö sitoo pääsääntöisesti hoitajan kokopäiväisesti.

Jos omaishoitaja on hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana lyhytaikaisesti estynyt tekemästä omaa tai toisen työtä, palkkio on vähintään 805 € kuukaudessa omaishoitolain 5 §:n mukaan.

Tiedustelut ja hakemusten vastaanotto lähipalvelualueiden vanhuspalveluiden palveluohjaajilta. Palveluohjaajilta voi tiedustella myös omaishoitajien lakisääteisestä vapaasta sekä virkistyspäivistä ja vertaistukiryhmistä.

Hakemuksen löytät sosiaali- ja terveyspalveluiden lomakkeista.

Hakeminen ja tiedustelut sosiaaliohjaaja

Puheluajat maanantaista torstaihin klo 9.00 - 10.00

Puh. 044 701 6672 tai 044 701 6662

Omaishoidon tuki yli 65-vuotiaat

Tukiluokat  
Tukiluokka I645€Asiakas tarvitsee jatkuvaa ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoaHoidon sitovuus on samaa tasoa kuin pysyvässä laitoshoidossa olevalla. Hoitotyö edellyttää hoitajan kokopäiväistä työpanosta ja hoitovastuuta ympäri vuorokauden.
Tukiluokka II465€Asiakas tarvitsee paljon hoitoa ja huolenpitoa henkilökohtaisissa päivittäisissä toiminnoissa. Hoitotyö sitoo pääsääntöisesti hoitajan kokopäiväisesti.

Jos omaishoitaja on hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana lyhytaikaisesti estynyt tekemästä omaa tai toisen työtä, palkkio on vähintään 805 € kuukaudessa omaishoitolain 5 §:n mukaan.

Tiedustelut ja hakemusten vastaanotto lähipalvelualueiden vanhuspalveluiden palveluohjaajilta. Palveluohjaajilta voi tiedustella myös omaishoitajien lakisääteisestä vapaasta sekä virkistyspäivistä ja vertaistukiryhmistä.

Hakemuksen löytät sosiaali- ja terveyspalveluiden lomakkeista.

POHJOINEN ALUE

Palveluohjaaja Eija Kuusela, puh. 044 701 8560,
Juhana Herttunkatu 17, 28100 Pori

Palveluohjaaja Raija Pärssinen, puh. 044 701 4573
Juhana Herttunkatu 17, 28100 Pori

ITÄINEN ALUE

Itä-Pori ja Ulvila
Palveluohjaaja Eija Lilja,
puh. 044 701 0532
Juhana Herttunkatu 17, 28100 Pori

Lavia
Palveluohjaaja Eija Kuusela, puh. 044 701 8560,
Juhana Herttunkatu 17, 28100 Pori

LÄNTINEN ALUE

Palveluohjaaja Helena Ilkka, puh. 044 701 6617
Juhana Herttunkatu 17, 28100 Pori